Jaka jest kara za wystawienie faktury po terminie?

2023-04-28

Faktura VAT - obowiązek wystawiania faktur VAT (art. 106a – 108 ustawy o podatku od towarów i usług) Zgodnie z ustawą o VAT na przedsiębiorcę będącego...

Dopłata do minimalnego wynagrodzenia za pracę

2023-04-26

Wysokość wynagrodzenia minimalnego Wynagrodzenie minimalne, czyli najniższy dopuszczalny prawem poziom wynagrodzenia, które może otrzymać pracownik za wykonaną pracę na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasowym. Kwota...

Brak adnotacji „metoda kasowa” na fakturze

2023-04-22

Metoda kasowa - najważniejsze informacje Rozliczenie za pomocą metody kasowej polega na tym, że podatek VAT odprowadzany jest dopiero w momencie uzyskania zapłaty od kontrahenta. Wybór...

Niezłożenie deklaracji ZUS w terminie, co robić?

2023-04-21

Składanie deklaracji do ZUS-u po wprowadzeniu Polskiego Ładu Do 2022 roku przedsiębiorcy, którzy prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniali żadnych pracowników, nie mieli obowiązku składania...

Kiedy zagraniczna firma ma obowiązek rejestracji do VAT w Polsce?

2023-04-21

Przedsiębiorca zagraniczny będący uczestnikiem obrotu gospodarczego w Polsce Transakcje zagraniczne pozwalają polskim przedsiębiorcom poszerzyć rynek zbytu oraz zadbać o rozwój firmy. Jednak takie zachowanie można zauważyć...

Jak wycenić rynkową wartość firmy?

2023-04-20

Co to jest wycena wartości przedsiębiorstwa? Wycena przedsiębiorstwa to nic innego jak działania podjęte w celu określenia wartości rynkowej firmy, a także aktywów, które wchodzą w...

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

2023-04-18

Umowa o dzieło – na czym polega? Umowa o dzieło to bardzo charakterystyczny kontrakt, zgodnie z którym wykonawca bierze na siebie obowiązek wykonania konkretnego dzieła. Z...

Jak zarejestrować znak towarowy?

2023-04-17

Jak odbywa się rejestracja znaku towarowego? Wszystkie informacje na temat procedury rejestracji znaku towarowego znajdziesz w rozdziale 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku –...

Prawo do błędu członka zarządu spółki

2023-04-16

Odpowiedzialność członków zarządu w okresie przed wprowadzeniem prawa do błędu Jak wskazuje art. 293 Kodeksu spółek handlowych członkowie organów spółki ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce:  §...

Jak wypełnić formularz VIN-R do rejestracji w OSS?

2023-04-15

Procedura szczególna OSS Dostawa towarów i świadczenie usług wskazanych w ustawie oraz objaśnieniach podatkowych na rzecz konsumentów (w skrócie B2C) na obszarze Unii Europejskiej są objęte...