Faktura w KSeF, kiedy można odliczyć VAT?

2023-05-11

KSeF – co należy o nim wiedzieć? System KSeF służy do wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych wystawionych przez przedsiębiorców lub ich pełnomocników elektronicznie. Jego administratorem jest...

Jednoosobowa działalność gospodarcza krok po kroku

2023-05-10

Jednoosobowa działalność gospodarcza  funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku. Oznacza zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu w...

Jak wypłacić środki z rachunku VAT?

2023-05-09

Czym jest split payment? Split payment, czyli podzielona płatność oznacza zapłatę za fakturę za pomocą jednego przelewu, gdzie kwota trafia na dwa rachunki bankowe sprzedawcy: rachunek...

Czy ulga na złe długi może się przedawnić?

2023-05-09

Co to jest ulga na złe długi? Jak wskazuje art. 89a ust. 1 ustawy o VAT podatnik ma prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku...

Obowiązek wystawienia paragonu za usługi online

2023-05-08

Sprzedaż usług przez Internet – czy trzeba posiadać kasę fiskalną? Nie każda sprzedaż musi podlegać pod ewidencjonowanie na kasie fiskalnej. Podatnik może zostać zwolniony z kasy...

Ceny netto, czy brutto na fakturze? Jak podawać kwotę?

2023-05-06

Czym jest cena netto, a czym brutto?  Cena netto określa wartość bez należnego podatku od towarów i usług (VAT). Natomiast cena brutto zawiera wartość netto i...

Kwota słownie na fakturze

2023-05-06

Podstawowe elementy jakie powinna zawierać faktura Art. 106e ust. 1 ustawy o VAT wskazuje jakie elementy powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura VAT. Do najważniejszych należą: data wystawienia data...

Obowiązek informowania o najniższej cenie w ciągu 30 dni

2023-05-03

Czym jest dyrektywa Omnibus? W Polsce dyrektywa Omnibus zaczęła obowiązywać od stycznia 2023 roku. Wprowadziła ona szereg ważnych zmian w przepisach konsumenckich. Polska podobnie jak i...

Firma na ryczałcie, jak sprzedać firmowy samochód?

2023-05-02

Czym jest przychód u ryczałtowca? Art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej wskazuje kwoty należne, nawet jeżeli...

Jak rozwiązać umowę najmu na czas określony?

2023-04-29

Rozwiązanie umowy najmu – jak wykonać? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa najmu może zostać zakończona na dwa sposoby: na skutek zakończenia okresu, na jaki ją podpisano –...