Założenie firmy za granicą, gdzie zapłacę podatek dochodowy?

2023-01-30

Ustalenie miejsca zamieszkania dla osoby fizycznej W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ustalenie miejsca zamieszkania ma istotne znaczenie w kwestii obowiązku podatkowego w zakresie podatku...

Rozliczenie zakupu towaru nabytego przez polskiego pośrednika

2023-01-28

Czym jest transakcja łańcuchowa?  Transakcja łańcuchowa, inaczej seryjna oznacza sprzedaż towarów, której uczestnikami jest więcej niż dwójka podmiotów kolejno dokonujących dostawy tego samego towaru. Jednak w...

Konsekwencje wystawienia pustej faktury przez pracownika

2023-01-26

Czym jest tzw. pusta faktura?  Pusta faktura, inaczej faktura fikcyjna jest fakturą VAT, która nie odzwierciedla rzeczywistego zdarzenia. Przedstawia dostawę towarów lub wykonaną usługę, która tak...

Polski Ład, zmiany podatkowe od 2023

2023-01-26

Od 2023 wprowadzono następujące zmiany pracując u nie więcej niż trzech pracodawców, kwota wolna od podatku będzie rozliczana na korzystniejszych warunkach niż do tej pory, od rozliczeń...

Kilometrówka 2023

2023-01-22

Co to jest kilometrówka? Kilometrówka, czyli ewidencja przebiegu pojazdu. Zapisuje się w niej między innymi:  stan licznika datę i cel wyjazdu opis trasy (skąd – dokąd) liczbę kilometrów przejechanych w...

Prowadzenie działalności gospodarczej przez pracownika samorządu

2023-01-20

Kto to jest pracownik samorządowy? Pracownikiem samorządowym jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wyboru lub powołania w niżej wymienionych instytucjach:  urząd marszałkowski starostwo powiatowe urząd gminy biura i...

Jak zamknąć rok podatkowy 2022 krok po kroku

2023-01-19

Porządkowanie dokumentów  Porządkowanie dokumentów to bardzo ważna czynność, która może uchronić przedsiębiorcę przed niepotrzebnymi konsekwencjami. Zamknięcie roku jest idealnym czasem na ujęcie wszystkich zapomnianych i zagubionych...

Gwarantowana cena prądu dla firm w 2023, składanie wniosku

2023-01-19

Zamrożenie cen prądu dla firm Każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę na firmę z dostawcą energii elektrycznej ma prawo wnioskować o zamrożenie cen...

Stawki Diety Krajowej, podróż służbowa 2023

2023-01-18

Nowe stawki diety krajowej Dieta krajowa stanowi rekompensatę dla przedsiębiorcy, który wyjechał w podróż służbową w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Prawo do diety przysługuje również...

Zmiany podatkowe od 2023 roku

2023-01-17

Zmiany w ulgach podatkowych Od 2023 roku dostępne są nowe ulgi podatkowe: ulga na powrót ulga dla rodzin wielodzietnych (ulga 4+) ulga dla seniora.  Pracownik, który ma prawo do skorzystania...