Najkorzystniejsza forma zatrudnienia pracownika

2022-10-20

Umowa o pracę – z jakich składa się elementów? Nawiązanie stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą zostaje potwierdzone umową o pracę. To dokument, który zobowiązuje zatrudnioną...

Czy można zwiększyć roczny limit nadgodzin?

2022-10-20

Praca w godzinach nadliczbowych  Praca w godzinach nadliczbowych obejmuje czas, kiedy pracownik oprócz podstawowego czasu pracy wykonuje swoją pracę przez czas dłuższy niż:  8 godzin na dobę 40...

Nowy limit transakcji gotówkowych 2023

2022-10-20

Transakcje gotówkowe B2B obowiązujące do 31 grudnia 2022 roku Zagadnienia związane z wysokością limitu transakcji gotówkowych są uregulowane w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z...

Kiedy wypełnia się druk zaświadczenia Z-3a?

2022-10-19

Ubezpieczenie chorobowe i prawo do zasiłku Zleceniobiorca, który podlega obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego może dodatkowo opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe i czerpać z tego tytułu...

Numer rachunku VAT na fakturze, czy podawać?

2022-10-19

Zgłoszenie firmy do CEIDG Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą będący właścicielem bankowego rachunku firmowego rozliczeniowego powinien dokonać jego zgłoszenia do CEIDG poprzez formularz CEIDG-1. W...

Skonto: Czy trzeba wystawić fakturę korygującą?

2022-10-18

Czym jest skonto? W przepisach ustawy o VAT brak jest wymienionego pojęcia „skonto”, co nie oznacza, że podatnicy nie korzystają z możliwości jakie może im dać....

Odpowiedzialność w spółce partnerskiej

2022-10-18

Spółka partnerska – co to jest? Spółka partnerska jest zaliczana do osobowych spółek prawa handlowego, co oznacza, że wspólnicy nie wnoszą kapitału zakładowego. Działalność gospodarcza nie...

Majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kto nim zarządza?

2022-10-17

Majątek spółki z o.o. – co to jest? Majątek spółki to nic innego jak jej mienie składające się ze środków pieniężnych (gotówkowych i zgromadzonych na rachunku...

Jak przekazać firmę dzieciom lub małżonkowi?

2022-10-17

Czym jest przedsiębiorstwo?  Za przedsiębiorstwo uważa się jednostkę organizacyjną, która prowadzi działalność gospodarczą, która wyodrębniona jest prawnie, organizacyjnie, terytorialnie i ekonomicznie. Może prowadzić działalność handlową, usługową...

Jak odbywa się wypłata dywidendy ze spółki?

2022-10-16

Zasady wypłaty dywidendy wyznaczone przez wspólników Umowa spółki to pierwszy i najważniejszy dokument, który warunkuje jej funkcjonowanie i wszystkie zasady. Zawiera się ją w formie aktu...