Wolny zawód – jaką formę opodatkowania wybrać?

2023-08-02

Czym jest wolny zawód? Ustawy podatkowe nie zawierają definicji wolnego zawodu. Jedynie taki zapis można znaleźć w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wolny zawód wykonują przede...

Sposoby zapobiegania dużej rotacji pracowników

2023-08-01

Czym jest rotacja pracowników?  Rotacja pracowników oznacza wymianę osób zatrudnionych na danym stanowisku i wykonujących pracę z nim związaną. Polega na odchodzeniu lub zwalnianiu zatrudnionych osób....

Czy podanie numeru faktury w tytule przelewu jest obowiązkowe?

2023-08-01

Numer faktury w tytule przelewu Nabywca regulujący zobowiązanie nie ma obowiązku wprowadzić do tytułu przelewu numeru faktury. Jeżeli nie poda numeru, nie wiąże się to z...

Jak prowadzić sprzedaż wielokanałową?

2023-07-31

Omnichannel – co to jest? Raport Izby Gospodarki Elektronicznej Omni-commerce Kupując wygodnie z 2022 roku wskazuje, że niemalże 87% konsumentów wybiera zakupy przez Internet. Statystyki wskazują...

Jak uzyskać tytuł egzekucyjny?

2023-07-31

Czym jest tytuł egzekucyjny? Tytuł egzekucyjny, czyli orzeczenie sądowe bądź inny dokument urzędowy jest dokumentem, który stwierdza:   istnienie i zakres roszczenia wierzyciela istnienie i zakres obowiązku świadczenia...

Jak założyć spółkę celową?

2023-07-30

Spółka celowa – podstawowe informacje Spółka celowa, czyli spółka specjalnego przeznaczenia SPV (special purpose vehicle, special purpose entity), znana też jako spółka zadaniowa, spółka obiektowa bądź...

Czy pracodawca może wysłać pracownika na bezpłatny urlop?

2023-07-29

Urlop bezpłatny w pracy — jakie obowiązują zasady? Kodeks pracy wskazuje, że z urlopu bezpłatnego może skorzystać każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, bez...

Co to jest tajemnica handlowa? Naruszenia i przykłady tajemnic handlowych

2023-07-28

Co to jest tajemnica handlowa? Pragnąc zapoznać się z definicją tajemnicy handlowej, trzeba posiłkować się art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej...

Podatek giełdowy – rozliczanie zysków kapitałowych

2023-07-28

Podatek giełdowy — co to jest? Art. 30a i 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że podatek giełdowy wynosi 19% (co jest zgodne...

Flipping nieruchomości – jak rozliczyć podatek?

2023-07-27

Flipping nieruchomości – co to takiego? Flipping mieszkań to jeden z dostępnych sposobów inwestowania na rynku nieruchomości. Polega na nabyciu mieszkań (dostępnych w korzystnej cenie), następnie...