Odwołanie pełnomocnictwa dla biura rachunkowego

2022-04-27

Pełnomocnictwo podatkowe – podstawowe informacje Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, pełnomocnictwo może być: ogólne szczególne do doręczeń.  Dopuszcza się również udzielenie pełnomocnictwa szczególnego do podpisywania deklaracji.  Co zawierają pełnomocnictwa? Ustanowione pełnomocnictwo ogólne...

Kupony rabatowe i bony, jak rozliczać podatek?

2022-04-27

Czym jest bon oraz kod rabatowy? Opodatkowanie VAT Zgodnie z art. 2 pkt 41 ustawy o VAT przez bon należy rozumieć: instrument, z którym wiąże się obowiązek...

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę?

2022-04-26

Kiedy możliwe jest rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem? Zgodnie z Kodeksem pracy, umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez jedną ze stron. Dotyczy zarówno umów zawartych na...

Czy można zawrzeć umowę zlecenie na czas nieokreślony?

2022-04-26

Umowa zlecenia – najważniejsze informacje Kwestie związane z umową zlecenia zostały zawarte w art. 734 Kodeksu cywilnego. Określa się ją jako umowę starannego wykonania lub działania....

Druk PIT-2, kiedy należy złożyć?

2022-04-25

Czym jest oświadczenie PIT-2? PIT-2 jest oświadczeniem pracownika składanym do pracodawcy w celu obliczenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oświadczenie składa się po...

Rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży

2022-04-25

Kiedy nie można zwolnić kobiety w ciąży? Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży, a także przebywającą na...

Ulga na zakup kasy fiskalnej 2022

2022-04-24

Zakup kasy fiskalnej Przedsiębiorca zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej musi ponieść koszt związany z zakupem jednej lub kilku kas w zależności od ilości posiadanych punktów sprzedaży....

Przyczepa w kosztach firmy

2022-04-23

Czym jest pojazd samochodowy i jak odliczyć VAT? Art. 2 pkt 33 ustawy prawo o ruchu drogowym wskazuje, że pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy o konstrukcji...

Rozliczanie różnic kursowych na ryczałcie

2022-04-22

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania w działalności gospodarczej. Stawki podatku ustalane są w oparciu o rodzaj prowadzonej działalności i zawierają się...

Zerowy PIT, kiedy należy złożyć?

2022-04-22

Obowiązujące zasady przy składaniu deklaracji podatkowych? Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT podatnicy mają obowiązek do składania zeznań o wysokości uzyskanego dochodu lub...