Faktura pro-forma, a podatek VAT

2021-11-29

Faktura pro-forma, a przepisy Od 1 stycznia 2013 roku nie ma już obowiązku umieszczania na fakturach oznaczenia „Faktura VAT”. Zmiana nastąpiła w wyniku nowelizacji rozporządzenia w...

Błąd na fakturze zakupu – korekta samemu

2021-11-28

Nota korygująca – kiedy się ją wystawia? W przypadku kiedy nabywca otrzyma od dostawcy fakturę zawierającą błąd formalny (np. w nazwie firmy lub w numerze NIP),...

Bilet lotniczy w kosztach podróży służbowej

2021-11-27

Co jest kosztem firmowym? W ustawie o podatku dochodowym w art. 22 ust. 1 można przeczytać, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia...

VAT-REFUND – zwrot podatku VAT z faktury UE

2021-11-26

Zwrot podatku VAT w procedurze VAT-REFUND O zwrot podatku VAT w procedurze VAT_REFUND mogą ubiegać się przedsiębiorcy spełniający niżej wymienione warunki: są czynnymi podatnikami VAT działalność wykonywana przez...

Korekta faktury VAT RR

2021-11-26

Ustawa VAT, a działalność rolnicza Definicję działalności rolniczej można znaleźć w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów...

Obliczanie dochodu Polski Ład, przykłady

2021-11-25

Dochód opodatkowany podatkiem liniowym - przykład Za pomocą podatku liniowego zazwyczaj rozliczają się przedsiębiorcy osiągający dość wysokie przychody przekraczające kwotę z I progu podatkowego. Osoby takie...

Wysokość podatku Polski Ład dla ryczałtu i karty podatkowej, przykłady

2021-11-24

Nowe przepisy w zryczałtowanym podatku dochodowym Przedsiębiorca, który wybierze opodatkowanie przychodów w formie ryczałtu, podobnie jak przy innych formach nie będzie miał możliwości odliczenia składki zdrowotnej...

Własna firma za granicą, czy się opłaca?

2021-11-24

Działalność gospodarcza w innym państwie członkowskim Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do przestrzegania zasady swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika z tego, że dozwolone jest prowadzenie...

Zwolnienie przedmiotowe z VAT w turystyce

2021-11-23

Rejestracja, czy zwolnienie z VAT w turystyce? Ocena opłacalności rejestracji do VAT, bądź skorzystania ze zwolnienia powinna przebiegać w oparciu o specyfikę prowadzonej działalności, rodzaj ponoszonych...

Otrzymanie płatności w PayPal a moment powstania przychodu

2021-11-23

W jaki sposób określa się moment powstania przychodu? Kwestie związane z powstaniem przychodu w działalności gospodarczej zostały omówione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych....