Naprawa samochodu w firmowych kosztach

2021-10-10

Bieżąca naprawa samochodu Bieżąca, drobna naprawa samochodu może być kosztem firmowym pod warunkiem, że wydatek będzie spełniał definicję kosztu podatkowego zawartą w ustawie o podatku dochodowym...

Składki członkowskie w kosztach firmy

2021-10-08

Obowiązkowe składki członkowskie, a koszty uzyskania przychodu W ustawie o PIT w art. 22 ust. 1 znajduje się definicja kosztów, zgodnie z którą wydatki poniesione w...

Zapłata z obcego konta za wydatki firmowe, podatki i ZUS

2021-10-07

Zapłata za poniesione wydatki firmowe z nie swojego konta Czasami podatnicy nie są w stanie płacić kontrahentom za zakupione towary, czy wykonane usługi. W tej sytuacji...

Zakup kampera na firmę w kosztach

2021-10-01

Co to są koszty uzyskania przychodu? Przez koszty uzyskania przychodu uważane są wszystkie wydatki, które pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z przychodami osiąganymi w ramach...

Zakupy spożywcze dla pracowników, a VAT i koszty firmy

2021-09-30

Cel poniesienia kosztów Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej ustawa o CIT w art. 15 wskazuje, że kosztem uzyskania przychodu są koszty poniesione...

Koszty w działalności nierejestrowanej

2021-09-27

Przychód w działalności nierejestrowanej W działalności nierejestrowanej, przychody należne nie mogą przekroczyć w miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2021 roku jest to 1 400...

Materiały reklamowe w kosztach firmy

2021-09-23

Co to są koszty uzyskania przychodów? Przez koszty uzyskania przychodów należy rozumieć koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia ich źródła. Przychód jaki...

Wyposażenie mieszkania w kosztach firmy

2021-08-28

Zakup wyposażenia – o czym warto pamiętać? W przypadku wydatków związanych z wyposażeniem mieszkania trzeba być bardzo ostrożnym w zaliczeniu ich do kosztów uzyskania przychodu. Ważne,...

Przejazd taksówką w kosztach firmy

2021-08-19

Dojazdy taksówką w kosztach podatkowych Każdy wydatek, aby mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełnić określone warunki.Koszty uzyskania przychodów to koszty poniesione w celu...

Spotkanie w restauracji jako koszt uzyskania przychodów

2021-08-16

Co należy rozumieć przez koszt uzyskania przychodu? Definicja kosztu uzyskania przychodu została wskazana w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wymienionym...