Czasami podatnicy mają problem z prawidłowym wypełnieniem nowego pliku JPK VAT. Mają wątpliwości do tego, którą rubrykę wypełnić, a którą pozostawić pustą. Pewnego rodzaju trudność i wątpliwości dotyczą nowego pola jakie pojawiło się na druku „KodKrajuNadaniaTIN”. Jest to pole opcjonalne. Jednak jeżeli podatnik zna numer VAT kontrahenta, to powinien je uzupełnić. kod kraju JPK V7

Jak prawidłowo wypełnić pole „KodKrajuNadaniaTIN”? 

Znany numer VAT kontrahenta należy zapisać wyodrębniając kod kraju oraz kod cyfrowo-literowy. Wynika z tego, że w JPK numery kontrahentów zawsze należy podawać z kodem kraju nadania. 

Ministerstwo Finansów w dodatku „Jak sporządzać nowy JPK_VAT z ewidencją i deklaracją” opublikowało odpowiedzi dotyczące tego zagadnienia ze wskazaniem, że kod kraju należy umieszczać w polu „KodKrajuNadaniaTIN” w następujących sytuacjach: 
  • w przypadku transakcji krajowych kiedy na fakturze widnieje numer NIP z przedrostkiem „PL” lub jeżeli numer NIP umieszczony na fakturze nie zawiera kodu kraju, to wtedy pole „KodKrajuNadaniaTIN” pozostaje puste
  • w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych w zasadzie umieszcza się kod kraju dla każdej transakcji nawet jeżeli nie został on umieszczony na fakturze pod warunkiem, że podatnik może ustalić ten numer na podstawie posiadanych danych
  • w przypadku transakcji transgranicznych z podmiotami spoza terytorium UE należy co do zasady dla każdej transakcji podawać kod kraju także wtedy kiedy nie został on umieszczony na fakturze, ale podatnik może ustalić ten numer na podstawie posiadanych danych. Jeżeli podatnik ma trudność z ustaleniem kraju nadania TIN, to zamiast kodu kraju może wpisać w polu słowo „brak”.
Obecnie większa część podatników korzysta zautomatyzowanego systemu raportowania plików JPK VAT. Pewnego rodzaju wadą tego rozwiązania jest fakt, że system nie analizuje danych z faktur, tylko automatem pobiera dane kontrahenta z bazy danych. System nie zwraca uwagi na to, czy na fakturze krajowej został podany kod PL, czy też nie. Weryfikacji podlegają jedynie takie bazy, jak biała lista podatników, czy system VIES

Nie podanie kodu PL w transakcjach krajowych nie oznacza dla podatnika negatywnych konsekwencji. Nie musi on sprawdzać, czy kontrahent w transakcji krajowej podał na fakturze kod PL, czy go nie podał. W przypadku podmiotów krajowych identyfikowanych na podstawie numeru NIP stosowanie oznaczenia PL dla każdej transakcji nie wpływa w żaden sposób na poziom identyfikacji podmiotu pod kątem obowiązku VAT.

Kod kraju nadania w programie Faktura XL 

Dobry program do faktur i księgowości powinien pomagać przedsiębiorcy na tyle, aby nie musiał zastanawiać się nad tak prozaicznymi rzeczami jak umieszczanie kodu kraju lub nie na dokumentach. W Faktura XL program automatycznie nadaje kody kraju nadania TIN, ponieważ zaczytując dane wie z jakiego kraju pochodzi kontrahent. Nie ma więc znaczenia czy przedrostek literowy zostanie użyty podczas wprowadzania numeru NIP Nabywcy.


Data publikacji: 2020-11-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU