Jak zaksięgować w kosztach zagubioną fakturę?

2023-09-02

Faktura kosztowa po terminie – podatek dochodowy Przedsiębiorcy rozliczając faktury na gruncie podatku dochodowego mogą wybrać jedną z dwóch dostępnych metod rozliczania kosztów w KPiR i...

Co to jest PK – Polecenie Księgowania?

2023-09-01

Dowody księgowe – co to jest? Dokumenty będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych noszą nazwę dowodów księgowych. To pisemne potwierdzenie wykonania konkretnej operacji gospodarczej albo potwierdzenia...

Najczęstsze błędy w deklaracji VAT-UE

2023-09-01

Kiedy występuje obowiązek składania VAT-UE? Na samym początku trzeba zaznaczyć, że VAT-UE to nie deklaracja rozliczeniowa, ale podsumowująca wykonane transakcje unijne, chociaż trzeba zaznaczyć, że nie...

Jak wykazać ulgę na zakup kasy fiskalnej w JPK-V7

2023-08-30

Na jakich warunkach przyznawana jest ulga na zakup kasy rejestrującej? Art. 111 ust. 4 ustawy o VAT wyznacza zasady przyznawania ulgi na nabycie kasy rejestrującej. Przepisy...

Jak sporządzić listę płac w firmie?

2023-08-28

Lista płac — co to jest? Przez określenie lista płac pracowników rozumie się dokument używany w księgowości, pozwalający na księgowanie wynagrodzeń otrzymywanych przez zatrudnione osoby. Dokument...

Jak stworzyć ewidencję środków trwałych?

2023-08-24

Środki trwałe — co to jest? Przez określenie środki trwałe rozumie się składniki majątku przedsiębiorstwa, pod warunkiem że są zdatne do użytkowania w działalności gospodarczej przez...

Rejestracja do VAT UE wstecz

2023-08-20

Kto ma obowiązek rejestracji do VAT UE? Przepisy ustawy o VAT wskazują, które podmioty zobowiązane są do rejestracji do VAT UE. Należą do nich czynni podatnicy...

Rozliczanie przychodów z najmu prywatnego

2023-08-16

Opodatkowanie przychodu z najmu prywatnego Źródło przychodu jakim jest przychód z najmu prywatnego podlega pod opodatkowanie podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku podatek naliczany...

Kiedy należy złożyć VAT-UEK, czyli korektę deklaracji VAT UE?

2023-08-14

Informacja podsumowująca VAT UE – kto powinien ją sporządzić i kiedy? (art. 100 ust. ustawy o VAT) Wszystkie transakcje wewnątrzwspólnotowe: import i eksport towarów oraz eksport...

Sprzedaż samochodu firmowego na ryczałcie

2023-08-13

Czym jest przychód na ryczałcie?  W działalności gospodarczej za przychód uważa się kwoty należne nawet, jeżeli nie zostały faktycznie otrzymane (art. 14 ust. 1 ustawy o...