Deklaracja VAT-26 złożona po terminie

2024-02-22

Pełne prawo do odliczenia VAT – warunki jakie muszą zostać spełnione Zgodnie z art.86a ust. 1 ustawy o VAT podatnik, który ponosi wydatki związane z samochodami...

Co grozi za ukrywanie dochodów?

2024-02-21

Dochód z nieujawnionych źródeł Nieujawniony dochód nie zostaje opodatkowany i tym samym uszczuplają się przychody państwa. Nieujawnienie dochodu ma miejsce wtedy, kiedy podatnik nie informuje organów...

Audyt energetyczny budynku firmy

2024-02-21

Co to jest audyt energetyczny? Audyt energetyczny (audyt cieplny) to proces polegający na wykonaniu dokładnych i potwierdzonych obliczeń dotyczących bieżącego stanu pozyskiwania energii, korzystania z niej...

Działalność nierejestrowana, limit przychodu 2024

2024-02-19

Czym jest działalność nierejestrowana? W ustawie Prawo Przedsiębiorców można znaleźć definicję działalności nierejestrowanej. Jest to działalność wykonywana przez osobę fizyczną. W art. 5 ust. 1 Prawo...

Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu nie wymaga podpisywania

2024-02-16

Kiedy ewidencja przebiegu pojazdu jest obowiązkowa? Wielu przedsiębiorców nabywa samochody osobowe tylko do celów związanych z prowadzoną firmą, dlatego przysługuje im prawo wprowadzenia do kosztów 100%...

Różnice między awarią KSeF a niedostępnością KSeF

2024-02-15

Jakie narzędzia zostaną wykorzystane do informowania podatników o awarii albo niedostępności KSeF? Awaria KSeF to stan oficjalnie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Ministerstwa Finansów. Informacja...

Numeracja faktur po wprowadzeniu KSeF

2024-02-14

Jak poprawnie numerować faktury? Art. 106e ust. 1 ustawy o VAT wyznacza obowiązkowe elementy faktury. Występuje wśród nich kolejny numer dokumentu nadany w ramach jednej bądź...

Co to jest miejsce świadczenia w transakcjach handlowych?

2024-02-12

Co uważa się za miejsce świadczenia? Zmiana w przepisach  W transakcjach międzynarodowych przy zastosowaniu opodatkowania VAT dużą rolę odgrywa miejsce świadczenia, ponieważ od niego zależy, w...

E-PIT dla przedsiębiorców

2024-02-11

Twój e-PIT od 2024 roku Począwszy od rozliczeń podatkowych za 2023 rok składanych w 2024 roku Krajowa Administracja Skarbowa będzie sporządzać dla przedsiębiorców wstępne zeznanie roczne...

Przechowywanie faktur w KSeF

2024-02-10

Archiwizacja w formie papierowej Obowiązkiem podatnika jest udzielenie dostępu do faktur na żądanie odpowiednich organów w celu kontroli ewentualnych nieprawidłowości. Do momentu wprowadzenia obowiązkowego KSeF zarówno faktury...