Egzekucja komornicza: Co może zabrać komornik w firmie?

2022-04-07

Co to jest egzekucja komornicza? Egzekucja komornicza jest ostatnim etapem w prowadzonym postępowaniu przeciwko dłużnikowi w celu odzyskania długu. Jest to proces polegający na zajęciu ruchomego...

Zajęcie komornicze w firmie

2022-04-07

Kim jest komornik i co może? Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, ale nie jest urzędnikiem państwowym. Jest jednym z dwóch organów egzekucyjnych w Polsce. Działa przy sądzie...

Obowiązek wystawienia paragonu klientowi 2022

2022-04-06

Wystawianie paragonów fiskalnych w świetle przepisów  Ustawa o podatku VAT jasno wskazuje, że przedsiębiorca jako sprzedawca ma obowiązek wystawienia i wydania nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury...

Faktura bez podpisu Wystawcy, podstawa prawna

2022-04-06

Czym jest faktura i jakie dane powinna zawierać? Faktura VAT jest dokumentem, który potwierdza dokonanie transakcji sprzedażowo-zakupowej. Obowiązkowo wystawia ją podatnik VAT na rzecz drugiej firmy...

Jak założyć działalność krok po kroku 2022

2022-04-05

Zakładanie działalności gospodarczej – pierwszy krok Obecnie działalność gospodarczą można założyć w prosty sposób bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Internetu. Wystarczy wejść na stronę www.biznes.gov.pl...

Czy nota korygująca musi być podpisana?

2022-04-04

Czym jest nota korygująca?  Nota korygująca jest dokumentem wystawianym wyłącznie przez nabywcę towaru/usługi. Zgodnie z przepisami (art. 106k ustawy o VAT) na nocie korygującej powinny znaleźć...

Czy zleceniobiorca może wystawić rachunek?

2022-04-02

Rachunek wystawiony przez zleceniobiorcę Wszelkie kwestie związane z wystawieniem rachunków zostały zawarte w Ordynacji podatkowej. W art.. 87 par. 1 Ordynacji podatkowej napisane jest, że rachunek...

Rachunek, czy faktura 2022

2022-04-01

Faktura definicja Faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej dokumentujący zawarcie transakcji. W treści musi zawierać dane wymagane ustawą o VAT. Zgodnie z przepisami, obowiązkiem...

Ochrona konsumencka dla jednoosobowych firm

2022-03-30

Przedsiębiorca traktowany jak konsument Nowe uregulowania w ustawie o prawach konsumenta i kodeksie cywilnym chronią przedsiębiorców w transakcjach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami traktując ich tak jak konsumentów....

Kiedy warto kupić na firmę, a kiedy prywatnie?

2022-03-30

Zakup firmowy, a prywatny – konsument, a przedsiębiorca Kwestie związane z zakupami dokonywanymi przez przedsiębiorców zostały zawarte w regulaminie lub umowie. Natomiast konsumentów dotyczą przepisy ustawy...