Jak sprawdzić, czy zagraniczna firma jest płatnikiem VAT?

2023-07-03

Rozliczenie świadczenia usług w świetle podatku VAT – transakcje z zagranicznymi kontrahentami  Art. 28b ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że miejscem świadczenia usług na rzecz...

Jak poprawnie wystawić wezwanie do zapłaty?

2023-07-02

Wezwanie do zapłaty – co to jest? Wezwanie do zapłaty to forma przedsądowego przedstawienia stanowiska wierzyciela, przygotowane w oficjalnej formie. W piśmie wierzyciel wzywa dłużnika do...

Likwidacja działalności, jak rozliczyć pracowników?

2023-06-30

Zamknięcie działalności gospodarczej – w jaki sposób wypowiedzieć stosunek pracy zatrudnionym osobom? Ogłoszenie upadłości albo wszczęcie postępowania likwidacyjnego i przekazanie tej informacji pracownikom nie jest równoznaczne...

Kursy walut na fakturach korygujących po zmianach Slim VAT 3

2023-06-28

Kurs przeliczeniowy dla faktur w walucie obcej a podatek VAT W trakcie dokumentowania sprzedaży przedsiębiorca może zastosować dowolną walutę. Jeżeli wybór padnie na walutę obcą, podatnik...

Sprzedaż firmy, jaką stawkę ryczałtu zastosować?

2023-06-27

Sprzedaż przedsiębiorstwa na gruncie podatku dochodowego Art. 55(2) Kodeksu cywilnego wskazuje, że czynność prawna, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co się na nie składa. Jedynym...

Jak rozliczyć fakturę VAT-RR?

2023-06-25

Zakup towarów od rolnika ryczałtowego – podstawowe informacje Biorąc udział w transakcjach z rolnikami ryczałtowymi, kluczowe znaczenie odgrywa doliczenie do ceny produktów rolnych zryczałtowanego zwrotu VAT...

Czy płatności BLIK-iem zwalniają z posiadania kasy fiskalnej?

2023-06-24

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla płatności elektronicznych Art. 111 ust. 1 ustawy VAT wskazuje, iż podatnik zajmujący się sprzedażą towarów albo świadczący usługi na rzecz osób...

Jakie odsetki od niezapłaconej zaliczki na podatek?

2023-06-19

Niezapłacone zaliczki na podatek dochodowy, a odsetki Podatek, który nie zostanie opłacony w terminie jest traktowany jak zaległość podatkowa. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zaległością podatkową...

Przekazanie firmy, czy trzeba zapłacić podatek VAT?

2023-06-17

Przekazanie przedsiębiorstwa w świetle przepisów ustawy o podatku VAT Jak wskazuje art. 6 ustawy o VAT w pkt 1 (Wyłączenie stosowania przepisów ustawy) Przepisów ustawy nie stosuje...

Wpłata zaliczki, czy wystawić paragon?

2023-06-16

Zwolnienie z kasy fiskalnej uwarunkowanej formą wykonywania płatności Pozycja 37. załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej informuje, że zwolnienie od obowiązkowej ewidencji sprzedaży...