Minimalne wynagrodzenie za pracę 2023

2023-01-11

Wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę w 2023 roku Z każdym rokiem wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrasta. W 2022 roku obowiązywała kwota 3 010 zł brutto,...

Ile wynosi składka ZUS dla nowej firmy od 2023?

2023-01-09

Preferencyjna składka do ZUS dla nowych firm  Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność mogą skorzystać z ulgi, która ma pomóc im w pierwszych miesiącach działalności. Nowe firmy mają...

Płaca minimalna 2023

2023-01-08

Minimalne wynagrodzenie pracownika w 2023 roku Od 2023 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynosi 3490 zł brutto. Dla pracodawcy wyższa pensja...

Minimalna stawka godzinowa od umowy zlecenia 2023

2023-01-07

Minimalna stawka godzinowa – których pracowników dotyczy? Minimalna stawka godzinowa odnosi się do osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej określonej w art. 734 i art. 750...

Własna działalność i umowa zlecenie, jaka składka ZUS?

2023-01-07

Przedsiębiorca zatrudniony na umowę zlecenia, a przedmiot umowy Przedsiębiorca może: wykonywać zlecenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywać zlecenie poza działalnością gospodarczą. Jeżeli czynności wykonywane na umowie zlecenia w...

Zaliczka na podatek dochodowy 2023

2023-01-06

Kogo dotyczy zaliczka na podatek? Art. 31 ustawy o PIT mówi, że: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane (…) zakładami pracy, są...

Nowy limit transakcji gotówkowych jednak od 2024

2023-01-02

Transakcje gotówkowe B2B obowiązujące do 31 grudnia 2023 roku Zagadnienia związane z wysokością limitu transakcji gotówkowych są uregulowane w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z...

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych 2023

2023-01-01

Które podmioty w 2023 roku są zobowiązane prawem do prowadzenia ksiąg rachunkowych? Przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i usług oraz operacji finansowych za...

Podatek od nieruchomości po likwidacji działalności

2022-12-31

Opodatkowanie nieruchomości używanej w firmie Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych informuje, iż podatek od nieruchomości jest naliczany od gruntów, budynków oraz ich części, a także...

Kiedy można obniżyć wpłaty na PFRON?

2022-12-30

PFRON – podstawowe informacje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest celowym funduszem, który powstał w celu niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Jego głównym zadaniem jest...