Prowadzenie firmy w domu: obowiązki i formalności

2022-05-12

Obowiązek zgłoszenia siedziby firmy w domu do CEIDG Przedsiębiorca, który chce prowadzić firmę w prywatnym mieszkaniu musi posiadać tytuł prawny do zajmowania danego lokalu. Takim dokumentem...

Koszt transportu na fakturze

2022-05-09

Koszty transportu uwzględnione na fakturze sprzedaży Podatnik w celu ustalenia właściwej stawki VAT dla kosztów transportu musi w pierwszej kolejności ustalić podstawę opodatkowania. W przypadku sprzedaży...

Co to jest wynagrodzenie prowizyjne?

2022-05-08

Czym jest wynagrodzenie prowizyjne? Pracownicy objęci wynagrodzeniem prowizyjnym Wynagrodzenie prowizyjne jest jedną ze stosowanych form wynagradzania pracowników. Przeważnie stosowane jest w handlu i usługach na stanowisku...

Wynagrodzenie zasadnicze, ile wynosi i jak obliczyć?

2022-05-07

Czym jest wynagrodzenie zasadnicze? Wynagrodzenie zasadnicze, czyli płaca zasadnicza jest podstawowym i obowiązkowym składnikiem pensji każdego pracownika. Mówiąc najprościej jest to kwota jaką pracodawca uzgodnił z...

Czy można zawrzeć umowę zlecenie na urlopie macierzyńskim?

2022-05-06

Urlop macierzyński, a umowa zlecenie z własnym pracodawcą Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia dla celów ubezpieczeniowych uważana jest za pracownika...

Kasa fiskalna dla lekarzy

2022-05-05

Praktyka lekarska – zwolnienie z VAT Art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług określa zakres i zasady zwolnienia od podatku VAT. Zwolnieniem od podatku...

Paragon bez NIP dla zagranicznych klientów

2022-05-04

Faktura do paragonu – kiedy można wystawić? Zgodnie z ustawą VAT, sprzedaż może być udokumentowana fakturą lub paragonem. Paragon fiskalny dokumentuje: sprzedaż na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności...

Godziny nadliczbowe, limit pracy

2022-05-03

Kiedy mówimy o godzinach nadliczbowych? O godzinach nadliczbowych mówi się w sytuacji kiedy pracownik wykonuje pracę ponad obowiązujące normy czasu pracy. Godziny nadliczbowe to obowiązki służbowe...

Adres do e-doręczeń dla spółek w KRS

2022-05-02

Co należy rozumieć przez adres do e-doręczeń?  Adres do e-doręczeń, to nic innego jak adres elektroniczny podmiotu, który korzysta z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub...

Spółka komandytowo-akcyjna, a Polski Ład

2022-04-29

Znaczące zmiany wprowadzone przez Polski Ład – składka zdrowotna Jedną z licznych zmian jakie wprowadził Polski Ład, która najbardziej dotknęła podatników, a zwłaszcza przedsiębiorców prowadzących jednoosobową...