Gwarantowana cena prądu dla firm w 2023, składanie wniosku

2023-01-19

Zamrożenie cen prądu dla firm Każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę na firmę z dostawcą energii elektrycznej ma prawo wnioskować o zamrożenie cen...

Stawki Diety Krajowej, podróż służbowa 2023

2023-01-18

Nowe stawki diety krajowej Dieta krajowa stanowi rekompensatę dla przedsiębiorcy, który wyjechał w podróż służbową w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Prawo do diety przysługuje również...

Zmiany podatkowe od 2023 roku

2023-01-17

Zmiany w ulgach podatkowych Od 2023 roku dostępne są nowe ulgi podatkowe: ulga na powrót ulga dla rodzin wielodzietnych (ulga 4+) ulga dla seniora.  Pracownik, który ma prawo do skorzystania...

Samozatrudnienie: wady i zalety

2023-01-16

Co należy rozumieć przez samozatrudnienie? Samozatrudnienie to nic innego jak praca wykonywana na własny rachunek, czyli na własną rzecz i na własny rachunek. Mówi się, że...

Wzór rejestru wypadków pracowników

2023-01-16

Czym jest wypadek przy pracy? Wypadek przy pracy jak wskazuje art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych...

Obowiązki firmy w zakresie BHP przy zatrudnianiu pracowników

2023-01-15

Obowiązki BHP pracodawcy Zacznijmy od tego, że zatrudniając pracowników, pracodawca bierze na siebie odpowiedzialność za ich stan bezpieczeństwa oraz higienę pracy. Pracodawca musi spełniać obowiązki związane...

Kiedy ZUS może zmienić decyzję na niekorzyść firmy?

2023-01-14

Decyzje wydawane przez ZUS - wyrok NSA z 23 października 2020 roku (sygn. akt I OSK 1036/20) Jak wskazuje art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ZUS jako...

Rozliczanie czasu pracy na koniec roku

2023-01-13

Czas pracy w firmie  Określenie czas pracy oznacza ilość godzin, które pracownik spędza w zakładzie pracy albo miejscu, które zostało do tego wyznaczone przez pracodawcę albo...

Terminy podatkowe 2023

2023-01-12

Spis ważnych terminów podatkowych na rok 2023 Do 7go dnia każdego miesiąca obowiązek rozliczenia, mają podatnicy, którzy korzystają z karty podatkowej, Do 20go dnia każdego miesiąca należy...

Jaka kara za brak badań okresowych pracownika?

2023-01-12

Badania okresowe i inne obowiązki pracownika Artykuł 229 Kodeksu pracy podaje informację, iż wstępne badania lekarskie są dedykowane dla osób, które zaczynają pracę, pracowników młodocianych rozpoczynających...