Kiedy wystawia się fakturę RR i czy trzeba ją wysyłać do KSeF?

2023-07-22

Faktura RR jest jednym z nietypowych dokumentów, który pozwala potwierdzić transakcję handlową. Dlaczego jest określana jako nietypowa? Przede wszystkim ze względu na fakt, że to...

Windykacja polubowna

2023-07-20

Windykacja polubowna, kiedy się ją stosuje? Aż 68 proc. firm ankietowanych na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso wskazuje, że zatory płatnicze są barierą w prowadzeniu działalności...

Zakup przedsiębiorstwa – jak sprawdzić czy firma nie ma długów?

2023-07-20

Odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa, a prawo cywilne W przypadku odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego warto skupić się na treści art. 554 Kodeksu cywilnego. Można w nim...

Korygowanie faktury przez Nabywcę KSeF

2023-07-19

Korygowanie faktur przez Nabywcę Noty korygujące po wprowadzeniu KSeF przestaną istnieć. Ta zasada dotyczy faktur wystawianych w systemie oraz poza KSeF. W systemie możliwe będzie przygotowanie...

Wspólne numerowanie faktur i dokumentów księgowych

2023-07-19

Czy numeracja wszystkich faktur musi być kolejna? Organ skarbowy zajął się oceną sytuacji przedstawionej przez przedsiębiorcę, w której dochodziło do sprzedaży w formie osobnych sieci, niezależnych...

Jak zgłosić zmianę miejsca prowadzenia działalności?

2023-07-18

Zgłaszanie zmiany miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorca, który zmienia adres prowadzenia działalności gospodarczej musi w tym celu złożyć wniosek CEIDG-1. Na zgłoszenie zmiany ma 7 dni...

Prowadzenie działalności w Polsce przez obcokrajowca

2023-07-08

Działalność gospodarcza prowadzona przez obcokrajowca w Polsce  Regulacje związane z uczestnictwem zagranicznych firm w obrocie gospodarczym na obszarze Polski zostały zawarte w ustawie z dnia 6...

Data wykonania usługi na fakturze, a protokół odbioru prac budowlanych

2023-07-07

Kiedy powstaje przychód w podatku dochodowym?  W świetle art. 14 ust. 1 ustawy o PIT przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są kwoty należne nawet, jeżeli nie...

Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej

2023-07-06

Reprezentacja spółki jawnej – obowiązująca zasada Art. 29 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, że:  każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych...

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika 2023?

2023-07-05

Umowa o dzieło, a koszt zatrudnienia pracownika W przypadku umów o dzieło nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia ZUS, co oznacza, że kosztem dla przedsiębiorcy jest...