Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

2022-04-28

Umowa zawarta na odległość – definicja O umowie zawartej na odległość mówimy w sytuacji kiedy zostaną spełnione 3 warunki:  umowa została zawarta z konsumentem w zorganizowanym systemie...

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę?

2022-04-26

Kiedy możliwe jest rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem? Zgodnie z Kodeksem pracy, umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez jedną ze stron. Dotyczy zarówno umów zawartych na...

Czy można zawrzeć umowę zlecenie na czas nieokreślony?

2022-04-26

Umowa zlecenia – najważniejsze informacje Kwestie związane z umową zlecenia zostały zawarte w art. 734 Kodeksu cywilnego. Określa się ją jako umowę starannego wykonania lub działania....

Rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży

2022-04-25

Kiedy nie można zwolnić kobiety w ciąży? Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży, a także przebywającą na...

Ulga na zakup kasy fiskalnej 2022

2022-04-24

Zakup kasy fiskalnej Przedsiębiorca zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej musi ponieść koszt związany z zakupem jednej lub kilku kas w zależności od ilości posiadanych punktów sprzedaży....

Pełnomocnictwo ZUS PEL – jak złożyć i wypełnić?

2022-04-21

Pełnomocnictwo do kontaktów z ZUS-em Przedsiębiorca może wyznaczyć inną osobę, która w razie potrzeby w jego imieniu będzie kontaktowała się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Osobą upoważnioną...

Wymóg niekaralności dla pracodawcy

2022-04-20

Czym jest Krajowy Rejestr Karny (KRK)? Krajowy Rejestr Karny został utworzony na mocy Ustawy z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U....

Jak wypełnić wniosek CEIDG, przykładowy wzór

2022-04-19

Wypełnianie wniosku CEIDG-1 w kilku krokach 1. Logowanie na Konto Przedsiębiorcy Po zalogowaniu należy odszukać zakładkę Moja firma i następnie zaznaczyć „Zarejestruj online”.2. Dane wnioskodawcyObywatel Polski musi...

Kiedy jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

2022-04-13

Czym są dane osobowe? Przez dane osobowe zgodnie z RODO należy rozumieć wszystkie informacje na temat konkretnej osoby fizycznej, które pozwalają ją bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować...

Płaca minimalna 2022

2022-04-08

Minimalne wynagrodzenie pracownika w 2022 roku Od 2022 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynosi 3010 zł brutto. Dla pracodawcy wyższa pensja...