Czy umowa zawarta na piśmie może być fakturą VAT?

2023-03-17

Czy umowa może zostać uznana za fakturę VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT?  Sprawa spółki, która zawarła z bankiem umowę zbycia nieruchomości i leasingu zwrotnegoZawarta...

Czy można wystawić fakturę VAT bez posiadania firmy?

2023-03-15

Które podmioty uprawnione są do wystawiania faktur VAT?  Art. 106b ust. 1 ustawy o VAT mówi, że wykonywanie czynności opodatkowanych wymaga od podatnika wystawienia faktury, a...

Jak ustanowić pełnomocnika spółki?

2023-03-13

Pełnomocnik spółki w trybie art. 210 ksh Posiłkując się art. 210 § 1 ksh, dowiadujemy się, że w umowie zawieranej pomiędzy spółką a członkiem zarządu, a także...

Termin wystawienia faktury za usługi budowlane

2023-03-10

Obowiązek wystawienia faktury – art. 106b. 1. ustawy o VAT Art. 106b.1. ustawy o VAT Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:1) sprzedaż, a także dostawę towarów i...

Upoważnienie pracownika do podpisywania faktur

2023-03-10

Faktura VAT – co warto wiedzieć? Przedsiębiorca ma obowiązek wystawiania faktury w celu udokumentowania: sprzedaży i dostawy towarów, a także świadczenia usług na rzecz innego podatnika podatku,...

Rezygnacja z zakupu usługi online przez Internet

2023-03-09

Przedsiębiorca, a konsument Pojęcie przedsiębiorcy i konsumenta zawiera Kodeks cywilny. Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała...

Kwota przychodu za 2021 do autoryzacji deklaracji VAT i JPK_V7

2023-03-08

Deklaracje PIT-36, PIT-37 lub inne wysyłane przez osoby fizyczne W przypadku deklaracji PIT-36, PIT-37 lub innych składanych przez osoby fizyczne należy w pierwszej kolejności sprawdzić kto...

Kod taryfy celnej na fakturze

2023-03-07

Czym jest CN? CN, czyli nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature) oznacza usystematyzowaną klasyfikację towarów, którą wykorzystuje się do ustalania właściwej stawki podatku VAT. Kod CN stosowany...

Sprzedaż samochodów dla osób fizycznych a kasa fiskalna

2023-03-05

Kasa fiskalna przy zakupie samochodów używanych Art. 111 ust. 1 ustawy o VAT informuje, że podatnik zajmujący się sprzedażą towarów na rzecz osób fizycznych, które nie...

Czy prosta spółka akcyjna musi posiadać kasę fiskalną?

2023-03-04

Jak funkcjonuje prosta spółka akcyjna? Wszystkie szczegółowe informacje na temat prostej spółki akcyjnej można znaleźć w Kodeksie spółek handlowych, a dokładnie w ustawie wydanej 1 lipca...