Jeżeli przedsiębiorca wybiera się w krajową podróż służbową, przysługuje mu dieta z tego tytułu. Wartość diety jest odgórnie wyznaczona przez ustawodawcę. W 2023 roku wprowadzono nową stawkę diety w wysokości 45 zł. Podwyżce uległ również ryczałt za nocleg i dojazd środkami komunikacji miejskiej dla pracowników, którzy wybrali się w podróż służbową. wysokosc diety krajowej 2023

Jakie stawki diety krajowej obowiązują w 2023 roku?

Pracodawcy przysługuje dieta krajowa tylko w przypadku, gdy wyjazd służbowy jest nieodłącznie związany z prowadzoną przez niego firmą i ma na celu wygenerowanie przychodu. W podróż służbową mogą udać się także pracownicy. Uzyskane środki są dedykowane do opłacenia wyżywienia oraz innych wydatków.

Pracownikom jest przyznawany ryczałt za nocleg i dojazd z wykorzystaniem komunikacji miejskiej. Z tych dodatków przedsiębiorca nie korzysta.

W 2023 stawki przy podróżach krajowych przedstawiają się następująco:
 • wysokość diety krajowej – 45 zł,
 • ryczałt za nocleg (dla pracowników) – 67,50 zł,
 • ryczałt za dojazd środkami komunikacji miejskiej (dla pracowników) – 9 zł.

Przed wprowadzonymi zmianami stawka diety krajowej była równa 38 zł (ustalona 28 lipca 2022 roku). Warto zauważyć, że od 2013 do 2022 była równa 30 zł.

Nowelizacja nastąpiła na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 roku, które stało się podstawą do zmiany rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej albo samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

W jaki sposób obliczyć wysokość diety?

Wartość uzyskiwanej diety przy krajowej podróży służbowej jest uzależniona od czasu trwania delegacji. Jedna pełna doba podróży oznacza dietę w wysokości 45 zł.

Dieta krajowa w podróży nieprzekraczającej 1 doby

Podróż służbowa nie musi przekraczać 24 godzin i w takim przypadku obliczanie diet odbywa się na następujących zasadach:
 • poniżej 8 godzin – dieta nie przysługuje, 
 • od 8 do 12 godzin – przysługuje ½ diety,
 • 12 godzin i więcej – przysługuje pełna dieta.

Dieta krajowa w podróży przekraczającej 1 dobę

 Podróż, która trwa ponad 24 godziny, powinna być rozliczana w następujący sposób:
 • za każdą pełną dobę, przyznawana jest pełna dieta,
 • za każdą kolejną rozpoczętą, ale niepełną dobę, która przekracza 8 godzin, przyznawana jest dieta w pełnej wysokości,
 • gdy kolejna rozpoczęta dobra nie przekracza 8 godzin, przysługuje połowa diety.

W jaki sposób odbywa się rozliczanie diety krajowej?

Dieta krajowa jest dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodu z zastrzeżeniem, że musi być równa wyznaczonym przepisami limitom, czyli 45 zł za dobę dla podróży w Polsce.

Wydatki na podróże służbowe należy wykazać w KPiR, a podstawą do zaksięgowania są dokumenty wewnętrzne oraz faktury służące do uregulowania wydatków związanych z podróżą.

Wydatki poniesione na nocleg muszą zostać udokumentowane fakturami, jednak przedsiębiorca nie ma prawa skorzystać z ryczałtu.

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca odbywa podróż z Warszawy do Katowic w celu wykonania oferowanych usług. Zaplanowana podróż ma odbyć się od 21 do 23 stycznia 2023 roku. Początek o godzinie 7:00, a powrót o 13:00.

Wartość diet kształtuje się następująco:
 • pierwsza (pełna) doba: od 7:00 do 7:00 – 45 zł
 • druga (pełna) doba: od 7:00 do 7:00 – 45 zł
 • trzecia (rozpoczęta) doba: od 7:00 do 13:00 – 22,5 zł (6 h kolejnej rozpoczętej doby).

Wysokość diet jest równa 112,50 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty uzyskania przychodu firmy zostaną powiększone o kwotę 112,50 zł. Takie działanie jest jednoznaczne z obniżeniem podatku dochodowego oraz obniżeniem składki zdrowotnej uwarunkowanej wysokością osiąganego dochodu – dla skali podatkowej albo podatku liniowego.


Data publikacji: 2023-05-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU