Paragon z NIP czy faktura, co wystawić?

2023-10-16

Kiedy NIP na paragonie?  Z reguły paragon fiskalny jest dokumentem wystawianym i przekazywanym w ręce odbiorców towarów lub usług będących osobami prywatnymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Taka...

Zwrot dywidendy w spółce, jak rozliczyć podatek?

2023-10-15

Wypłata dywidendy w spółce kapitałowej  Wypłata z zysku w spółce kapitałowej ma miejsce po zakończonym roku obrotowym. W tym czasie spółki między innymi zatwierdzają sprawozdanie finansowe,...

Samochód zastępczy - jak rozliczyć koszty używania?

2023-10-14

Samochód zastępczy – wydatki na eksploatację Ponoszone przez przedsiębiorcę wydatki na użytkowanie pojazdu mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu. Jak wskazuje art. 22 ust. 1...

Jak znaleźć, wybrać i zatrudnić pracownika?

2023-10-13

Dobre ogłoszenie to podstawa Ogłoszenie rekrutacyjne jest bardzo istotne w procesie. Musi zawierać opis stanowiska i zakres obowiązków. Przedsiębiorca powinien podać warunki zatrudnienia, jednak szczegółowe informacje...

Jak wystawić fakturę na ryczałcie?

2023-10-13

Faktury dla ryczałtowców Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania wiąże się dla przedsiębiorcy z wieloma korzyściami - jest on wybierany w trakcie rejestracji działalności albo podczas jej...

Samofakturowanie w KSeF - przykłady, kiedy jest możliwe?

2023-10-12

Samofakturowanie – warunki Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają nabywcy samodzielnie wystawić fakturę sprzedaży w imieniu i na rzecz sprzedawcy, ale dopiero po spełnieniu określonych warunków. Zostały one...

Estoński CIT - jakie wydatki nie stanowią kosztów?

2023-10-12

Koszty uzyskania przychodów – CIT Estoński Art. 28c do 28t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawierają zasady obowiązujące przy opodatkowaniu dochodów za pomocą ryczałtu...

Ujęcie faktury kosztowej w KPiR zgodnie z datą jej otrzymania

2023-10-11

Rozliczanie przychodów w PKPiR - metoda memoriałowa i uproszczona, różnice Podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów mają do wyboru jedną z...

Kupowanie bez VAT za granicą jako osoba prywatna

2023-10-11

Obowiązek umieszczania na fakturze numeru VAT UE Art. 97 ust. 1 ustawy o VAT mówi, że podatnicy wymienieni w art. 15 i art. 15 a ustawy...

Zawyżona cena, jak rozliczyć fakturę korygującą na minus?

2023-10-10

Podstawa opodatkowania – kiedy ulega obniżeniu? W skład podstawy opodatkowania wchodzi wszystko to co stanowi zapłatę otrzymaną przez sprzedawcę od nabywcy lub osoby trzeciej za dokonane...