Minimalne wynagrodzenie za pracę od lipca 2024

2024-03-07

Minimalne krajowe wynagrodzenie rośnie. Pierwsza podwyżka miała miejsce w styczniu 2024 roku, kolejna będzie w lipcu 2024, a dwie kolejne nastąpią prawdopodobnie w tych samych...

SENT - jakie towary zgłaszać do nadzoru transportu

2024-03-06

SENT – co to jest? SENT jest systemem dedykowanym do kontrolowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wrażliwych. Szczegółowe informacje zostały wprowadzone do ustawy o systemie monitorowania...

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej 2024 r.

2024-03-06

Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji...

Ujemna marża – czy i jak wykazać w pliku JPK-V7?

2024-03-05

Do jakich towarów ma zastosowanie procedura marży?  Procedura marży stosowana jest w stosunku do podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie dostaw i usług: turystycznych dostawy dzieł sztuki dostawy antyków dostawy...

Ryczałt, a ulgi podatkowe

2024-03-05

Podatnik rozliczający się ryczałtowo Z możliwości opodatkowania przychodów na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego może skorzystać podatnik prowadzący działalność gospodarczą lub zajmujący się najmem prywatnym. Ryczałtowiec ma obowiązek...

Faktura za najem prywatny przychodem w dacie opłacenia

2024-03-04

Co to jest najem prywatny? Przedmiotem najmu jest oddanie najemcy rzeczy do używania przez czas wyznaczony w umowie albo na czas nieokreślony. Obowiązkiem najemcy jest regulować...

Założenie własnej firmy transportowej, wydatki i dochody

2024-03-04

Założenie firmy transportowej – od czego zacząć? Aby działać w branży TSL, trzeba spełnić szereg wymogów i postępować zgodnie z instrukcją. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla...

Minimalna stawka godzinowa na zleceniu

2024-03-03

Minimalna stawka godzinowa w 2024 roku Zgodnie z decyzją rządu minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. wynosi 4 242 zł. Razem z nim wzrosła również...

Zasiłek chorobowy dla właściciela firmy 2024

2024-03-02

Co to jest zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy jest świadczeniem, które można uzyskać w przypadku niezdolności do pracy na skutek choroby. To świadczenie dedykowane dla osób regulujących...

Jak przekazać firmę członkowi rodziny?

2024-03-01

Przeniesienie jednoosobowej firmy na innego właściciela Przedsiębiorstwo jednoosobowe może zmienić właściciela na drodze: sprzedaży przedsiębiorstwa sprzedaży lub darowizny poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do...