Usługi doradcze, a odliczenie VAT z faktury

2021-12-04

Prawo do odliczenia VAT Podatnikowi nie zawsze przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od dokonanego zakupu, dlatego przedsiębiorca ma obowiązek sprawdzić, czy dany wydatek spełnia warunki...

Nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych – konsekwencje

2021-12-03

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny i niewadliwy Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzą księgi podatkowe w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia...

Prywatny majątek w środkach trwałych, Polski Ład

2021-12-03

Zasady wyceny środka trwałego stosowane do 2021 roku Zasady obowiązujące przy określaniu wartości początkowej środków trwałych zostały określone w art. 22g ust. 1 ustawy o PIT....

Ulga na terminal, Polski Ład

2021-12-02

Zakup terminala płatniczego Przedsiębiorcy, którzy nie ewidencjonują sprzedaży na kasie fiskalnej nie muszą kupować terminala, chociaż posiadanie go jest wygodnym rozwiązaniem, między innymi z uwagi na...

Nowy limit transakcji gotówkowych 2022

2021-12-02

Transakcje gotówkowe B2B obowiązujące do 31 grudnia 2021 roku Zagadnienia związane z wysokością limitu transakcji gotówkowych są uregulowane w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z...

Kiedy podstawa zwolnienia na fakturze nie jest wymagana?

2021-12-01

Faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT, a przepisy Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa w art. 87 par. 1 zawiera zapis, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma...

Czy bilet kupiony przez Internet jest fakturą?

2021-12-01

Definicja faktury VAT zawarta w ustawie o VAT Art. 106e ust. 1 ustawy o VAT zawiera wykaz danych jakie powinna zawierać faktura VAT. Zgodnie z wymienionym...

Różnica między fakturą, a rachunkiem

2021-11-30

Co to jest faktura? W ustawie o VAT zawarta jest definicja faktury. Zgodnie z nią za fakturę uważa się dokument wystawiony w formie papierowej lub elektronicznej,...

Przekształcenie JDG w spółkę, czy założenie nowej? Co się opłaca?

2021-11-30

Przekształcenie JDG w jednoosobową spółkę kapitałową Zgodnie z art. 551 par. 5 Kodeksu spółek handlowych osoby prowadzące działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej mają prawo w...

Zwrot podatku VAT z faktury zagranicznej UE

2021-11-29

Sposób na odzyskanie zagranicznego podatku VAT Przedsiębiorca, który zakupił towar w jednym z krajów Unii Europejskiej może wystąpić o zwrot zagranicznego podatku VAT korzystając z procedury...