Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku, a nowy Polski Ład

2022-05-04

Zmiana formy opodatkowania w świetle obecnych przepisów W zasadzie termin jaki obowiązuje przy zmianie formy opodatkowania, to 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca...

Godziny nadliczbowe, limit pracy

2022-05-03

Kiedy mówimy o godzinach nadliczbowych? O godzinach nadliczbowych mówi się w sytuacji kiedy pracownik wykonuje pracę ponad obowiązujące normy czasu pracy. Godziny nadliczbowe to obowiązki służbowe...

Adres do e-doręczeń dla spółek w KRS

2022-05-02

Co należy rozumieć przez adres do e-doręczeń?  Adres do e-doręczeń, to nic innego jak adres elektroniczny podmiotu, który korzysta z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub...

Odpowiedzialność księgowego w biurze rachunkowym

2022-05-02

Zakres odpowiedzialności księgowego zatrudnionego w biurze rachunkowym  Biuro rachunkowe najczęściej zatrudnia księgowych w ramach umowy o pracę. Jeżeli pracownik nie wykona lub nienależycie będzie wykonywał swoje...

Rozliczanie różnic kursowych, a kompensata

2022-05-01

Czym jest kompensata? Kompensata jest terminem używanym w rachunkowości. Jest sposobem na zniesienie wzajemnych rozrachunków pomiędzy podmiotami lub zniesienie różnic księgowych w księgach danej jednostki w...

Kurs waluty przy zwrocie towaru, księgowanie

2022-04-30

Sposób przeliczania faktur w obcej walucie Prawidłowe przeliczenie kursu waluty obcej na złotówki jest bardzo ważne, ponieważ od tego zależy prawidłowe określenie podstawy opodatkowania i podatku...

Składki ZUS od umowy zlecenie, przykłady

2022-04-29

Umowa zlecenia – jedyny tytuł do ubezpieczenia ZUS Dla niektórych osób umowa zlecenia jest jedynym tytułem, od którego odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne,...

Spółka komandytowo-akcyjna, a Polski Ład

2022-04-29

Znaczące zmiany wprowadzone przez Polski Ład – składka zdrowotna Jedną z licznych zmian jakie wprowadził Polski Ład, która najbardziej dotknęła podatników, a zwłaszcza przedsiębiorców prowadzących jednoosobową...

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

2022-04-28

Umowa zawarta na odległość – definicja O umowie zawartej na odległość mówimy w sytuacji kiedy zostaną spełnione 3 warunki:  umowa została zawarta z konsumentem w zorganizowanym systemie...

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

2022-04-28

Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego Pracownik, który niezdolny jest do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z zachorowaniem na chorobę zakaźną trwającą łącznie do 33...