Leasing samochodu za granicą, podatek u źródła

2022-10-26

Czym jest podatek u źródła?  Podatek u źródła od angielskiego Withholding Tax (WHT), to szczególny rodzaj podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, który przede wszystkim...

Wysłanie faktury na e-mail zamiast paragonu przy sprzedaży online

2022-10-25

Faktura czy paragon?  Art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz konsumentów zobowiązany jest do udokumentowania sprzedaży za pomocą paragonu....

Nowe limity podatkowe 2023

2022-10-25

Prawie wszystko o limitach podatkowych  W Polsce walutą w jakiej określane są limity podatkowe jest euro, dlatego podatnik, który chce sprawdzić, czy mieści się w danym...

Co to jest podatek CIT?

2022-10-25

Dla kogo podatek CIT? Podatek dochodowy CIT opłacają osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą. Dokładny wykaz osób zawiera Ustawa o podatku od osób prawnych. Zgodnie z Ustawą...

Jak złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku?

2022-10-24

Nadpłata – co to jest? Ustawa ordynacja podatkowa dokładnie przedstawia nam pojęcie nadpłaty podatku i sytuacje, kiedy do tego doszło. Nadpłata to kwota: nadpłaconego albo nienależnie uregulowanego...

Limit roczny nadgodzin

2022-10-24

Praca w godzinach nadliczbowych – co to jest? Pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, jeśli w miejscu pracy spędza dłużej niż 8 godzin na dobę i...

Definicja pracy zdalnej, kodeks pracy

2022-10-23

Czym jest praca zdalna? Praca zdalna, znana też pod nazwą telepracy lub e-pracy polega na wykonywaniu zadań powierzonych przez pracodawcę poza siedzibą przedsiębiorstwa. Może być świadczona...

Dodatek energetyczny dla firm, dofinansowanie do prądu

2022-10-22

Kto może ubiegać się o dopłatę do prądu?  Dodatek elektryczny oraz inne środki zaradcze, które mają pomóc przetrwać rosnące ceny prądu uregulowany jest w ustawie o...

Dofinansowanie na kształcenie młodocianego pracownika

2022-10-21

Warunki jakie musi spełnić pracodawca ubiegający się o dofinansowanie Wszelkie kwestie związane z finansowaniem pomocy materialnej jaka może być udzielona pracodawcy, który kształci młodocianego pracownika zostały...

Praca zdalna: dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy

2022-10-21

Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy zdalnej dla opiekunów lub rodziców Dofinansowanie będzie przyznawane na utworzenie pracy zdalnej dla następujących osób: bezrobotnego rodzica, który chce powrócić do pracy...