Jak założyć fundację rodzinną?

2022-05-10

Czym będzie fundacja rodzinna? Fundacja rodzinna będzie osobą prawną z siedzibą na terytorium Polski. Zostanie utworzona po sporządzeniu u notariusza aktu założycielskiego lub testamentu obejmującego oświadczenie...

Otrzymanie kaucji, a podatek

2022-05-09

Czym jest kaucja? Kaucja to określona kwota pieniędzy jaką zamawiający towar lub usługę wpłaca na konto sprzedającego. Zadaniem kaucji jest zabezpieczenie roszczeń na wypadek niewywiązania się...

Koszt transportu na fakturze

2022-05-09

Koszty transportu uwzględnione na fakturze sprzedaży Podatnik w celu ustalenia właściwej stawki VAT dla kosztów transportu musi w pierwszej kolejności ustalić podstawę opodatkowania. W przypadku sprzedaży...

Co to jest wynagrodzenie prowizyjne?

2022-05-08

Czym jest wynagrodzenie prowizyjne? Pracownicy objęci wynagrodzeniem prowizyjnym Wynagrodzenie prowizyjne jest jedną ze stosowanych form wynagradzania pracowników. Przeważnie stosowane jest w handlu i usługach na stanowisku...

Wynagrodzenie zasadnicze, ile wynosi i jak obliczyć?

2022-05-07

Czym jest wynagrodzenie zasadnicze? Wynagrodzenie zasadnicze, czyli płaca zasadnicza jest podstawowym i obowiązkowym składnikiem pensji każdego pracownika. Mówiąc najprościej jest to kwota jaką pracodawca uzgodnił z...

Czy można zawrzeć umowę zlecenie na urlopie macierzyńskim?

2022-05-06

Urlop macierzyński, a umowa zlecenie z własnym pracodawcą Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia dla celów ubezpieczeniowych uważana jest za pracownika...

Zatrudnienie studenta, a składka ZUS

2022-05-06

Status studenta Za studenta uważa się osobę uczęszczającą na studia: jednolite magisterskie pierwszego lub drugiego stopnia,  która złożyła ślubowanie i została przyjęta w poczet studentów. Status studenta traci się...

Wizyta u fizjoterapeuty w kosztach firmy

2022-05-05

Czym są koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej?  W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia...

Kasa fiskalna dla lekarzy

2022-05-05

Praktyka lekarska – zwolnienie z VAT Art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług określa zakres i zasady zwolnienia od podatku VAT. Zwolnieniem od podatku...

Paragon bez NIP dla zagranicznych klientów

2022-05-04

Faktura do paragonu – kiedy można wystawić? Zgodnie z ustawą VAT, sprzedaż może być udokumentowana fakturą lub paragonem. Paragon fiskalny dokumentuje: sprzedaż na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności...