Faktury dla lekarzy

2020-02-09

Usługi medyczne – zwolnienie z VAT Od 1 stycznia 2014 roku wszyscy podatnicy zobowiązani są do wystawiania faktur niezależnie od tego czy są zwolnieni z płacenia...

Ewidencja środków trwałych

2020-02-08

Czym są środki trwałe? Środki trwałe są to składniki majątku przedsiębiorcy o różnej wartości, które wykorzystuje on do prowadzenia działalności gospodarczej. Do środków trwałych zaliczają się: budowle,...

Program magazynowy online

2020-02-07

Czym jest system magazynowy online? Jest wygodnym narzędziem wspierającym sprzedaż internetową i nie tylko. Dzięki programowi, sprzedaż towarów w sieci jest o wiele bardziej prosta. Jedną...

Ewidencja wyposażenia

2020-02-06

Wyposażenie – kiedy prowadzić ewidencję? Przepisy mówiące o prowadzeniu ewidencji wyposażenia znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. o prowadzeniu podatkowej...

KPiR – Księga Przychodów i Rozchodów

2020-02-05

Co to jest PKPiR? Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów służy do ewidencji czynności gospodarczych w firmie. Księguje się w niej wszystkie przychody oraz wydatki przedsiębiorstwa. Jest...

Komis sposób rozliczania

2020-02-04

Moment dokonania sprzedaży  Sprzedaż w komisie ma miejsce dopiero wtedy kiedy towar zostanie sprzedany przez osobę prowadzącą komis lub jego pracownika. W terminie do 7 dni...

Mała księgowość

2020-02-03

Czym jest mała księgowość? Ewidencje Jest to uproszczony system rozliczania przychodów w małej firmie przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorców. Z małej księgowości mogą korzystać: jednoosobowe działalności...

Adres na fakturze

2020-01-31

Co mówią przepisy o adresie na fakturze? - dotychczasowa interpretacja Najwięcej wątpliwości co do prawidłowego umieszczania adresu na fakturze mają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Duża...

Skan faktury dokumentem księgowym?

2020-01-30

Czy skan faktury można uznać za e-fakturę? Faktura wysyłana w formie elektronicznej musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim powinna być zaakceptowana przez odbiorcę. Zgoda nie musi...

Koszty w KPiR metoda uproszczona i memoriałowa

2020-01-29

Metody rozliczania kosztów – zasady ogólne  Przedsiębiorca rozliczający się za pomocą KPiR ujmuje koszty w oparciu o dwie dostępne metody: memoriałową lub uproszczoną. Nieważne, którą z...