Prawo jazdy dla pracownika w kosztach firmy

2023-10-24

Kiedy pracodawca opłaca podnoszenie kwalifikacji zawodowych zatrudnionej osoby? Każdy pracodawca pragnie zatrudniać kompetentne osoby, jednak w praktyce często wymagane jest podnoszenie kwalifikacji przez zatrudnioną osobę, a...

Jak założyć Polską Spółkę Holdingową (PSH)?

2023-10-23

Polska Spółka Holdingowa – podstawowe informacje (czym jest holding?) Holding jest pewną formą organizacji działalności gospodarczej, która polega na tym, że minimum dwa podmioty, które są...

Jak rozliczyć w spółce prywatne zakupy wspólników?

2023-10-22

Rozliczanie kosztów podatkowych w podatku CIT Jak wskazuje art. 15 ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów pochodzące...

Rejestracja siedziby firmy w domu, jaki podatek od nieruchomości?

2023-10-21

Wysokość stawki podatku od nieruchomości Prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu wymaga od przedsiębiorcy zgłoszenia tego faktu do stosownych władz. W większości przypadków takim organem będzie gmina....

Założenie firmy przez studenta, jakie ulgi?

2023-10-20

Założenie działalności gospodarczej przez studenta  Student jako osoba fizyczna ma prawo założyć własną działalność gospodarczą. W tym celu musi wykonać kilka ważnych czynności. Przede wszystkim ma...

Świadectwo pracy, czy i kiedy należy wystawić pracownikowi?

2023-10-19

Świadectwo pracy - co to za dokument? Świadectwo pracy jest jednym z obowiązkowych dokumentów wystawianych przez pracodawcę. Zostaje przekazany pracownikowi po zakończeniu stosunku pracy. Dokument stanowi...

Czym różni się Mały ZUS od Mały ZUS Plus?

2023-10-18

Składki na ZUS w 2023 roku Osoby prowadzące działalność gospodarczą zamiast dużego ZUS-u płaconego w pełnej wysokości mogą po spełnieniu określonych warunków skorzystać z możliwości zapłaty...

Podmioty powiązane

2023-10-18

Definicja podmiotu powiązanego O podmiotach powiązanych mówimy wtedy kiedy występuje pomiędzy nimi zależność związana z osobami lub kapitałem. Podmiotami, o których mowa mogą być osoby fizyczne,...

Czy zwrot podatku VAT wpływa na wysokość składki zdrowotnej?

2023-10-17

Czym jest przychód z działalności gospodarczej?  Przychody z działalności gospodarczej podlegają pod opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazuje art. 14 ustawy o podatku dochodowym...

Czy warto zamienić kasę fiskalną na drukarkę fiskalną?

2023-10-16

Kasa fiskalna a drukarka fiskalna Kasa fiskalna to samodzielne urządzenie, a drukarka fiskalna musi zostać podłączona do komputera. Możliwość podłączenia z komputerem daje użytkownikowi kilka zalet. Drukarka...