Kurs języka angielskiego w kosztach firmy

2021-06-30

Kurs języka angielskiego, a koszt uzyskania przychodu Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodów uważane są te koszty, które zostały...

Opłaty skarbowe w kosztach KPiR

2021-06-23

Opłaty skarbowe, a koszt podatkowy Koszty uzyskania przychodu stanowią wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia jego źródła z wyłączeniem kosztów wymienionych w art....

Składki ZUS dla nowych firm

2021-06-19

Preferencyjne składki na ZUS dla nowych firm Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacać w terminie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od zadeklarowanej kwoty. Kwota ta nie...

Bilet lotniczy w kosztach firmowych

2021-06-15

Koszt firmy  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22 ust. 1), kosztem firmowym są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania...

Zakup urządzeń medycznych do firmy w kosztach

2021-06-13

Zakup urządzeń medycznych przez spółkę Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach prowadzonej działalności zajmuje się produkcją. Duża część procesu produkcyjnego odbywa się na hali produkcyjnej, na...

Umowa sponsoringu kosztem podatkowym

2021-06-12

Czym jest umowa sponsoringu? Pojęcie sponsoringu nie jest uregulowane żadnymi przepisami, ani podatkowymi, ani wynikającymi z Kodeksu cywilnego. Jest jedną z wielu form promocji produktów lub...

Instalacja fotowoltaiczna na wynajmowanym budynku w kosztach firmy

2021-06-10

Montaż instalacji fotowoltaicznej – rozliczenie wydatku Wydatki poniesione na montaż instalacji fotowoltaicznej na wynajmowanym budynku uważane są za inwestycję w obcym środku trwałym, dlatego nie mogą...

Internet na firmę, czy prywatnie?

2021-06-09

Wydatki na Internet, a koszt uzyskania przychodu Wydatki poniesione na Internet mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu nawet w całej wysokości pod warunkiem, że Internet...

Jak zaksięgować koszt przesyłki w KPiR?

2021-06-07

Książka Przychodów i Rozchodów służy do zapisywania zdarzeń gospodarczych związanych z dokonaną sprzedażą i kosztami poniesionymi w celu uzyskania przychodu. Zarówno wygląd jak i jej zawartość...

Ekspres do kawy w kosztach firmy

2021-05-31

Zakup ekspresu do kawy, a koszt firmowy Czy zakup ekspresu do kawy zawsze będzie stanowić koszt firmowy? Będzie, ale pod warunkiem, że przedmiotem działalności są usługi...