Prywatny telefon komórkowy w kosztach firmy

2021-08-15

Telefon stacjonarny wykorzystywany w domu i firmie Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w domu ma prawo zaliczyć część ponoszonych kosztów eksploatacyjnych lokalu do kosztów działalności. W celu...

Odliczenie VAT za parking

2021-08-05

Odliczenie VAT z faktury wystawionej za najem miejsca parkingowego  Zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT jeżeli poniesiony przez niego wydatek ma związek...

Faktura za przegląd samochodu firmowego w kosztach

2021-07-30

Obowiązek wykonania przeglądu technicznego pojazdu W art. 81 ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest napisane, że badania techniczne samochodu osobowego, ciężarowego o dopuszczalnej masie...

Testy na COVID w kosztach firmy

2021-07-29

Test na COVID-19, czy może być kosztem podatkowym? Do warunków jakie muszą zostać spełnione, aby test na COVID-19 mógł być dla przedsiębiorcy kosztem podatkowym będą te,...

Zakup komputera na firmę i amortyzacja

2021-07-23

Komputer użytkowany w firmie Wydatki na zakup komputerów są kosztami uzyskania przychodów w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej. W przypadku...

Hulajnoga elektryczna na firmę

2021-07-14

Czym są koszty uzyskania przychodu? Za koszty uzyskania przychodu uważa się wydatki poniesione w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów z wyłączeniem wydatków wymienionych w...

Czy odsetki można dodać do firmowych kosztów?

2021-07-09

Odsetki ustawowe – koszt uzyskania przychodu Odsetki ustawowe naliczane są w przypadku nieopłacenia należności w terminie. Stosuje się je w sytuacji kiedy wysokość odsetek nie została...

Ubezpieczenie samochodu firmowego, a koszty

2021-07-06

Formy własności samochodu firmowego Przedsiębiorca w prowadzonej działalności gospodarczej może wykorzystywać więcej niż jeden samochód. Nie zawsze muszą to być pojazdy będące firmową własnością. Przepisy dopuszczają...

Leasing operacyjny, czy finansowy?

2021-07-06

Leasing operacyjny inaczej usługowy. Na podstawie zawartej umowy leasingu, finansujący, czyli leasingodawca przekazuje korzystającemu, czyli leasingobiorcy na czas oznaczony prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego...

VAT i cło od importu towarów w kosztach firmy

2021-07-04

Dokumentowanie zakupów z Chin Przedsiębiorca z Polski podejmujący współpracę z chińskim kontrahentem w celu dokonywania prawidłowych rozliczeń powinien posiadać następujące dokumenty: faktura zakupu wystawiona w języku angielskim...