Dodatek stażowy to termin nie do końca znany, kojarzony przede wszystkim z sektorem publicznym i dedykowany dla pracowników samorządów, służby cywilnej, nauczycieli, kolejarzy oraz pracowników sądu. Wszystkie zasady związane z dodatkiem stażowym znajdują się w przepisach dedykowanych do konkretnego sektora. Ustawa o urzędnikach państwowych reguluje kwestie związane z urzędnikami państwowymi, a sądowe z sędziami itd. dodatek stazowy

Dodatek stażowy - dla kogo?

Aby skorzystać z dodatku stażowego, trzeba pochwalić się wieloletnią pracą. Dodatek jest liczony w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (po 5 latach). Następnie każdy kolejny przepracowany rok to dodatkowy 1% dodatku. Kiedy pracownik osiągnie 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wartość dodatku pozostaje na stałym poziomie.

Dla nauczycieli dodatek stażowy wynosi 1% wynagrodzenia zasadniczego dodawanego każdego roku pracy. Liczenie zaczyna się po przepracowaniu 4 lat, jednak maksymalny dodatek wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Jaka oblicza się staż pracy?

Wysokość stażu pracy jest uwarunkowana przepracowanymi latami.

Nie chodzi tylko o jednego pracodawcę, gdyż zsumowane zostają:
  • wcześniejsze okresy zatrudnienia,
  • praca poza granicami Polski,
  • okres prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • studia doktoranckie trwające ponad 4 lata,
  • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • okres służby wojskowej.

Do stażu pracy liczy się praca w sektorze publicznym oraz sektorze prywatnym. Jednak ustawodawca wprowadził szereg wyjątków, a wśród nich praca na umowy cywilnoprawne oraz okres prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uzyskiwany dodatek stażowy co roku wzrasta, aż do momentu uzyskania 20%. Po tym czasie dodatek pozostaje na stałym poziomie.

Dodatek stażowy a płaca minimalna

Od 2020 roku po zmianie w przepisach dodatek stażowy nie stanowi elementu płacy minimalnej. Osoby uzyskująca minimalne wynagrodzenia mają naliczany dodatek stażowy od tej kwoty.

PRZYKŁAD 1
Pani Anna pracuje w urzędzie miasta. Zgodnie z umową o pracę otrzymuje minimalne wynagrodzenie, czyli 3010 zł. Pani Anna pracowała przez okres 10 lat, stąd przysługuje jej 10% dodatek stażowy obliczany od podstawy wynagrodzenia. Liczymy 3010 zł x 10%, co daje nam 301 zł dodatku.

Pani Anna otrzyma wynagrodzenie za pracę w wysokości 3311 zł.

W omawianym przypadku wysokość dodatku za wieloletnią pracę jest uwarunkowany wartością minimalnej płacy.

Wypłata dodatku stażowego

Pracownicy otrzymują dodatek stażowy razem z innymi elementami wynagrodzenia.

Dodatek stażowy przyznaje się za okres, kiedy zatrudniona osoba otrzymuje:
  • wynagrodzenie,
  • wynagrodzenie chorobowego,
  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek opiekuńczy.
Zasiłek macierzyński i świadczenia rehabilitacyjne nie stanowią podstawy do naliczenia dodatku stażowego. Aby dobrze wykonać obliczenia w okresach niepełnych, miesięczna wartość dodatku stażowego musi zostać podzielona przez 30. Uzyskaną kwotę mnoży się przez liczbę dni spędzonych w pracy.

PRZYKŁAD 2
Pani Justyna od 1 do 15 czerwca korzystała ze świadczeń rehabilitacyjnych, a od 16 czerwca pobierała wynagrodzenie za pracę. Wysokość jej wynagrodzenia zasadniczego to 4000 zł, a dodatek stażowy w wysokości 20% to 800 zł. W omawianym przypadku nie otrzyma pełnego dodatku. Należy go obliczyć: 800 zł : 30 x 15 = 400 zł. Dodatek stażowy w czerwcu wyniesie 400 zł.

Dodatek stażowy w sektorze prywatnym

Przyznawanie dodatku stażowego jest indywidualną decyzją przedsiębiorcy, gdyż przepisy prawa tego nie narzucają. To ich indywidualna decyzja mająca na celu zwiększenie wynagrodzenia. Jeżeli pracodawca ma taką wolę, informacja na ten temat musi zostać zawarta w umowie o pracę, układzie zbiorowym albo regulaminie wynagrodzenia.

Chociaż dodatek stażowy kojarzy nam się z sektorem publicznym, nie ma zasady, że otrzymują go tylko pracownicy zaliczani do tego sektora. Z kolei wysokość dodatku jest uwarunkowana stażem pracy liczonym ze wszystkich wcześniejszych zatrudnień.


Data publikacji: 2022-10-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
???
23 Lipiec 2023

Chyba powinno się tu uwzględnić także lata szkoły.

Kika
26 Maj 2023

Mój pracodawca (prywatna firma) wypłaca stażowe tylko za lata przepracowane w jego firmie. Staż pracy z innych firm nie liczy się. Czy to prawidłowe