Jak obliczyć podstawę opodatkowania?

2022-07-01

Podstawa opodatkowania przy obliczaniu podatku wg skali podatkowej (od stycznia do maja 2022 roku) Podatnicy, którzy wybrali formę opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli skalę podatkową zapłacą...

Sprzedaż na użytkowanie wieczyste, jaki VAT?

2022-06-30

Co należy rozumieć przez użytkowanie wieczyste? Przez użytkowanie wieczyste rozumie się prawo do nieruchomości gruntowej dotyczące głownie gruntów położonych w granicach administracyjnych miasta. Pojęcie użytkowania wieczystego...

Odpowiedzialność zarządu spółki za zobowiązanie podatkowe

2022-06-29

Członkowie zarządu, a odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki (zaległości podatkowe) Kwestie związane z zobowiązaniami podatkowymi reguluje Ordynacja podatkowa w art. 116. Za zaległości podatkowe spółki z...

Likwidacja działalności, rozliczenie sprzedaży majątku w PIT

2022-06-28

Sprzedaż majątku firmowego po likwidacji działalności  Likwidacja działalności gospodarczej, również w formie spółki niebędącej osobą prawną wiąże się ze sporządzeniem wykazu składników majątku na dzień likwidacji...

Co to jest porozumienie inwestycyjne?

2022-06-27

Co należy rozumieć przez porozumienie inwestycyjne? Porozumienie inwestycyjne jest nowym tworem wprowadzonym przez Polski Ład w celu poznawczym. Ma za zadanie ułatwić podmiotom poznanie podatkowych skutków...

Obowiązek składania JPK-PKPiR oraz JPK-EWP

2022-06-24

Co to takiego jest JPK PIT?  JPK PIT jest nową strukturą Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ma służyć organowi podatkowemu do ustalania podstawy opodatkowania dla celów podatku dochodowego....

Faktura VAT marża na sprzedaż samochodu

2022-06-24

Procedura VAT marża – jaką sprzedaż obejmuje? Sprzedaż za pomocą procedury VAT marża obejmuje takie towary, jak: towary używane dzieła sztuki przedmioty kolekcjonerskie antyki, które zostały wcześniej zakupione w ramach prowadzonej...

Koniec abolicji podatkowej wg Polskiego Ładu

2022-06-23

Na czym miała polegać abolicja podatkowa? Abolicja podatkowa wprowadzona przez Polski Ład to program, który miał zacząć działać w okresie od lipca do grudnia 2022 roku....

Zmiana I progu podatkowego, a kwota wolna, Polski Ład 2,0

2022-06-17

Wyższa kwota wolna od podatku Z dniem 1 stycznia 2022 roku zmieniła się wysokość kwoty wolnej od podatku. Obecnie wynosi ona 30 000 zł. Do końca...

Koniec ulgi dla klasy średniej

2022-06-14

Dlaczego ulga dla klasy średniej została zlikwidowana? Głównym powodem, który skłonił ustawodawcę do likwidacji ulgi dla klasy średniej był dość skomplikowany sposób jej obliczania, z którym...