Nowe limity podatkowe 2023

2022-10-25

Prawie wszystko o limitach podatkowych  W Polsce walutą w jakiej określane są limity podatkowe jest euro, dlatego podatnik, który chce sprawdzić, czy mieści się w danym...

Co to jest podatek CIT?

2022-10-25

Dla kogo podatek CIT? Podatek dochodowy CIT opłacają osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą. Dokładny wykaz osób zawiera Ustawa o podatku od osób prawnych. Zgodnie z Ustawą...

Jak złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku?

2022-10-24

Nadpłata – co to jest? Ustawa ordynacja podatkowa dokładnie przedstawia nam pojęcie nadpłaty podatku i sytuacje, kiedy do tego doszło. Nadpłata to kwota: nadpłaconego albo nienależnie uregulowanego...

Podatek VAT od nagród pieniężnych, jak rozliczyć?

2022-10-10

Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jak wskazuje art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług objęta jest: odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne...

Podatek VAT w gospodarstwie rolnym

2022-10-09

Kto może mieć status podatnika VAT? Podatnikami podatku VAT mogą być: osoby prawne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mówi art. 15...

Podatek od wpłaconego wadium

2022-10-08

Czym dokładnie jest wadium? Wadium, czyli określona kwota pieniężna wpłacana przez przystępującego do przetargu na rzecz ogłaszającego przetarg lub aukcję w celu zabezpieczenia interesów zamawiającego przed...

Zakup samochodu na fakturę VAT marża, a podatek PCC

2022-10-07

Obowiązek podatkowy w podatku PCC Podatek od czynności cywilnoprawnych obejmuje swoim zasięgiem czynności wykazane w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należą...

Czy od budynku nieoddanego do użytkowania płaci się podatki?

2022-10-03

Podatek od nieruchomości – obowiązek zapłaty Zgodnie z przepisami prawa budowlanego za budynek uważa się obiekt budowlany, który trwale związany jest z gruntem, który posiada dach...

Czy sprzedaż nieopodatkowaną należy wykazać w JPK_V7?

2022-10-03

Sprzedaż nieopodatkowana VAT Podatek VAT ma charakter terytorialny, co oznacza, że czynności mogą być opodatkowane jedynie w tym kraju, w którym znajduje się miejsce dostawy lub...

JPK_V7 złożone po terminie, a zwrot VAT

2022-10-02

Deklaracja JPK_V7 – terminy Obowiązkiem podatnika jest składanie deklaracji podatkowych w ustawowych terminach. Deklaracje miesięczne składa się do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu....