Dokumenty potwierdzające wywóz towarów z UE, a stawka VAT

2022-07-23

Czym jest eksport towarów?  Przez eksport towarów w oparciu o art. 2 pkt 8 ustawy o VAT należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium...

Jaka stawka VAT na montaż paneli fotowoltaicznych?

2022-07-19

Stawka podatku VAT  Podstawowa stawka VAT to 23%, która w niektórych okolicznościach może być obniżona do wartości 8%. Zgodnie z treścią art. 41 ust. 12 pkt...

Ulga na złe długi, a podatek PIT i CIT

2022-07-16

Jak działa ulga na złe długi w podatku dochodowym?  Z dniem 1 stycznia 2020 roku podatnicy podatku dochodowego PIT i CIT zostali zobowiązani do stosowania tzw....

Mały podatnik VAT i PIT

2022-07-08

Kto jest małym podatnikiem w Polsce? Definicja małego podatnika znajduje się w art. 5a pkt 20 ustawy o PIT oraz w art. 4a pkt 10 ustawy...

Co to jest uszczuplenie podatkowe?

2022-07-08

Uszczuplenie podatkowe – definicja Przez uszczuplenie podatkowe należy rozumieć uszczerbek finansowy, który powstaje na skutek uchylania się przez podatnika/płatnika od zapłaty części lub całości wymaganej należności...

Skala podatkowa 12%, a już zapłacone zaliczki na podatek

2022-07-06

Skala podatkowa (zasady ogólne) – jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej Przedsiębiorca otwierając działalność gospodarczą ma obowiązek wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów. Jedną z dostępnych jest skala...

Stawka VAT dla usług transportowych

2022-07-06

Usługi transportowe pasażerów na gruncie podatku VAT Miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, w którym ten transport się odbywa. Przy czym pod uwagę brane są...

Nowy próg podatkowy i kwota wolna, jak obliczyć podatek dochodowy?

2022-07-05

I próg podatkowy z nową wartością Skala podatkowa charakteryzuje się występowaniem progów podatkowych, które obowiązują do danej wysokości. Od 1 stycznia 2022 roku w ramach Polskiego...

Ulga na zabytki, kto i ile może odliczyć?

2022-07-04

Ulga na zabytki, a nowelizacja ustawy o PIT Od 1 stycznia 2023 roku w związku z nowelizacją ustawy o PIT nie będzie już możliwości skorzystania z...

Podatek VAT od zagranicznych biletów lotniczych

2022-07-04

Czym jest zakup biletów lotniczych?  Zakup biletów lotniczych przez przedsiębiorcę uważany jest za nabycie usługi. W tym przypadku obowiązuje przepis szczególny (art. 28f ust. 1 ustawy...