Czy można odliczyć podatek zapłacony za granicą?

2023-03-23

Rozliczenie dochodów zagranicznych w Polsce – co warto wiedzieć? Odliczanie podatku uregulowanego za granicą jest powiązane z rozliczaniem dochodów zagranicznych w Polsce. Dostępne są dwie metody pozwalające...

Kiedy podatek VAT jest obowiązkowy dla firmy?

2023-03-19

Podatek VAT w świetle polskich przepisów podatkowych  Z zasady większość towarów i usług podlega pod opodatkowanie VAT. Sprzedaż tylko niektórych kategorii towarów i usług zwolniona jest...

Remanent w trakcie roku, a podatek dochodowy

2023-03-15

Remanent w firmie – kiedy się go sporządza? Obowiązek sporządzenia spisu z natury przez przedsiębiorcę wynika z par. 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej...

Kiedy wykazać fakturę zaliczkową w KPiR i ewidencji VAT?

2023-03-14

Faktura zaliczkowa – wymagane elementy Art. 106f ustawy o VAT wskazuje na elementy jakie musi zawierać faktura zaliczkowa. W większości są to te same dane, które...

Stawka VAT na usługi transportowe

2023-03-13

Usługi transportowe pasażerów a VAT Dzisiejsze rozważania zaczniemy od omówienia zagadnienia transportu pasażerów. W tym celu trzeba poszukać informacji i wskazówek wprowadzonych do ustawy VAT. Miejscem...

Kwota wolna od podatku w działalności nierejestrowanej

2023-03-07

Działalność nierejestrowana - warunki Działalność nierejestrowana nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Jeżeli osoba fizyczna wykonuje działalność, z której przychód w żadnym miesiącu nie przekracza 50%...

Kiedy można odliczyć darowiznę od dochodu w zeznaniu rocznym?

2023-03-06

Kiedy mówimy o darowiźnie?  Przez darowiznę należy rozumieć bezinteresowne przekazanie pieniędzy lub rzeczy należących do danej osoby innej osobie. Zgodnie z umową darowizny wskazaną w art....

Stawka ryczałtu 8,5%, czy 12% dla programistów, praca w IT jaki kod PKD?

2023-03-02

Branża IT – stawki podatku 8,5% lub 12% Od 2022 roku branża IT objęta jest dwoma stawkami ryczałtu: 8,5% lub 12%. Są to dużo niższe stawki...

Co to jest podstawa opodatkowania i jak obliczyć?

2023-03-01

Podstawa opodatkowania – zasady ogólne Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się wg zasad ogólnych mają możliwość odliczenia od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne. Natomiast od podatku mogą odliczyć...

Składanie rocznego PIT-a, o czym należy pamiętać?

2023-02-28

Zeznanie roczne – rozliczenie na zasadach ogólnych Przedsiębiorca, który wybrał zasady ogólne jako formę opodatkowania składa zeznanie roczne na formularzu PIT-36. Dochody opodatkowuje się wg stawki...