Czy sprzedaż środka trwałego wpływa na limit zwolnienia z VAT?

2023-06-29

Sprzedaż środka trwałego, a limit zwolnienia VAT Zgodnie z art.113 ust. 1 ustawy o VAT z zapłaty podatku VAT podmiotowo zwolniona jest sprzedaż dokonywana przez podatników,...

Sprzedaż firmy, jaką stawkę ryczałtu zastosować?

2023-06-27

Sprzedaż przedsiębiorstwa na gruncie podatku dochodowego Art. 55(2) Kodeksu cywilnego wskazuje, że czynność prawna, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co się na nie składa. Jedynym...

Czy świadczenie usług kształcenia zawodowego jest zwolnione z VAT?

2023-06-26

Usługi kształcenia zawodowego w ustawie o VAT Art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy od towarów i usług wskazuje, że zwolnienie z podatku VAT przysługuje usługom...

Brak potwierdzenia wywozu towarów dla WDT

2023-06-23

Co to jest WDT? Art. 13 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów poza Polskę na terytorium innego kraju należącego...

Kwota wolna od podatku dla rolnika

2023-06-22

Działalność gospodarcza prowadzona przez rolnika Rolnik może wykonywać dodatkową działalność gospodarczą, która nie jest związana z rolnictwem. Jednak w tej sytuacji trzeba dokładnie zapoznać się z...

Nadwyżka podatku VAT

2023-06-22

Czym jest podatek od towarów i usług (VAT)?  Podatek od towarów i usług jest rodzajem podatku obrotowego. Pełni rolę daniny o charakterze publicznym. Jest podatkiem pośrednim....

Sankcje podatkowe VAT, ile wynoszą i za co obowiązują?

2023-06-21

Rodzaje sankcji podatkowych nałożonych na podatnika Podatnik, który nie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków podatkowych musi liczyć się z tym, że urząd skarbowy może...

Jakie odsetki od niezapłaconej zaliczki na podatek?

2023-06-19

Niezapłacone zaliczki na podatek dochodowy, a odsetki Podatek, który nie zostanie opłacony w terminie jest traktowany jak zaległość podatkowa. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zaległością podatkową...

Brak zapłaty podatku za pracownika, jakie konsekwencje?

2023-06-18

Kto jest zobowiązany do regulowania podatku dochodowego od pensji pracownika? Art. 8 Ordynacji podatkowej wskazuje, że płatnik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca...

Przekazanie firmy, czy trzeba zapłacić podatek VAT?

2023-06-17

Przekazanie przedsiębiorstwa w świetle przepisów ustawy o podatku VAT Jak wskazuje art. 6 ustawy o VAT w pkt 1 (Wyłączenie stosowania przepisów ustawy) Przepisów ustawy nie stosuje...