Jak wybrać dobrą księgową?

2024-06-06

Do czego potrzebne jest biuro rachunkowe?  Księgowość należy do jednych z tych usług, których przepisy z zakresu podatków i ZUS-u zmieniają się najczęściej. W związku z...

Jak przejść z umowy o pracę na B2B z tym samym pracodawcą?

2024-06-05

Czym jest umowa B2B?  Umowa B2B, czyli business to business jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą lub spółkę. Przedmiotem umowy są różne usługi...

Działalność we własnym mieszkaniu, jakie podatki?

2024-06-04

Podatek od nieruchomości a prowadzona działalność Własny dom lub mieszkanie może służyć do prowadzenia działalności gospodarczej, ale należy mieć świadomość, iż wielokrotnie przyczyni się to do...

Podatek za opakowania plastikowe, obowiązki i stawki

2024-06-03

Jakie obowiązki ma sprzedawca? Od stycznia 2024 roku jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego i jednostki gastronomiczne są zobligowane do pobierania dodatkowej opłaty. Opłaty są dedykowane w...

Zakaz handlu w niedzielę i święta – wyjątki i zasady

2024-06-02

Zakaz handlu w niedziele i święta – na czym polega? Zakaz handlu w niedziele i święta zabrania wykonywania czynności, które są związane z handlem. W tym...

Elastyczny czas pracy 2024

2024-06-01

Co należy rozumieć przez elastyczny czas pracy? (art. 140(1) Kodeksu pracy) Jednym z praw przedsiębiorcy jest możliwość wyboru systemu czasu pracy zgodnie ze specyfiką i zadaniami...

Wakacje od składek ZUS

2024-05-30

Kiedy wakacje od ZUS wejdą w życie? Zgodnie z przepisami wakacje od ZUS zaczną obowiązywać już pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy licząc od...

Wystawianie faktur w dwóch językach

2024-05-29

Prowadzenie interesów z zagranicznymi kontrahentami Prowadzenie interesów z zagranicznymi kontrahentami umożliwia przedsiębiorcy dotarcie do nowych klientów, czy osiąganie wyższych zarobków, jednakże wiąże się też z wieloma...

Składki ZUS zleceniobiorcy

2024-05-28

Czym jest umowa zlecenia? Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych. Zasady jej stosowania zostały omówione w Kodeksie cywilnym w art. od 734 do 751. Nie...

Zapłata składki ZUS po terminie, konsekwencje

2024-05-27

Termin zapłaty składek ubezpieczeniowych na rzecz ZUS-u Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapłata składek na ubezpieczenia społeczne w każdym miesiącu kalendarzowym w wyznaczonym terminie. Obowiązek ten dotyczy zarówno...