3-miesięczny okres rozliczeniowy - nadgodziny i wynagrodzenie

2023-08-25

Co to jest okres rozliczeniowy? Przez określenie okres rozliczeniowy rozumie się czas wykorzystywany do sprawdzenia, czy planowany czas pracy nie jest większy od normy czasu pracy,...

Zatrudnienie studenta na umowę o pracę

2023-08-23

Status studenta — co to jest? Status studenta zostaje automatycznie przyznany każdej osobie podejmującej kształcenie na kierunkach pierwszego albo drugiego stopnia. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym...

Jak zatrudnić studenta na umowę zlecenie w 2023 roku?

2023-08-23

Składki ZUS na umowie zlecenia a status studenta Zarówno studenci, jak i uczniowie, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie mają obowiązku opłacania składek ZUS. Po...

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu?

2023-08-21

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony Umowa najmu zawarta na czas określony charakteryzuje się zapisem informującym, do kiedy obowiązuje i kiedy zakończy się najem. W umowie...

Co to jest kapitał podstawowy?

2023-08-19

Kapitał podstawowy a kapitał własny Kapitał podstawowy i zapasowy, a także rezerwowy tworzą kapitał własny, co oznacza udział własny inwestorów w firmie. Zalicza się do nich...

Kiedy można płacić podatek liniowy i ryczałt jednocześnie?

2023-08-18

Prowadzenie jednocześnie kilku rodzajów działalności gospodarczej – jaka forma opodatkowania?  Przepisy obowiązujące w Polsce nie zabraniają prowadzić jednocześnie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz działalności w innej formie...

Co to jest opłata prolongacyjna?

2023-08-17

Opłata prolongacyjna – co to jest? Opłata prolongacyjna to kwota regulowana przez przedsiębiorcę w przypadku składania wniosku o odroczenie terminu płatności podatku. Podatnik ma również możliwość...

Jak zatrudnić osobę nieletnią na umowę cywilnoprawną?

2023-08-17

Praca dla nieletnich w sezonie letnim Przedsiębiorca ma prawo zaoferować pracę sezonową osobie nieletniej na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli umowy zlecenia albo umowy o dzieło. Musi...

Podatek od wpłaty gotówki na konto spółki przez wspólnika

2023-08-15

Opodatkowanie wpłat dokonanych do spółki przez wspólnika Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może udzielić spółce pożyczki z własnych środków. W świetle ustawy o podatku dochodowym od...

Wybór formy opodatkowania

2023-08-13

Formy opodatkowania w Polsce Przedsiębiorca jest tym podmiotem, który wybiera sposób w jaki będzie rozliczał się z urzędem skarbowym. Pod uwagę powinien wziąć przede wszystkim rodzaj...