Czy KSeF zastąpi OCR faktur?

2024-02-04

Niektóre państwa europejskie już wprowadziły obowiązkowe e-faktury. Mowa o Hiszpanii, Włoszech i Rumunii. Wprowadzenie elektronicznych faktur ma wiele korzyści: ograniczenie oszustw podatkowych, bezpieczeństwo w wystawianiu dokumentów, brak duplikatów, 10-letnia archiwizacja...

Jak wyliczyć podatek na ryczałcie?

2024-02-03

Podatek zryczałtowany – podstawowe informacje Korzystając z ryczałtu jako formy opodatkowania, przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję przychodów. Na jej podstawie może wyliczyć kwotę przychodu w skali miesiąca,...

Terminy podatkowe 2024

2024-02-03

Spis ważnych terminów podatkowych na rok 2024 Do 7go dnia każdego miesiąca obowiązek rozliczenia, mają podatnicy, którzy korzystają z karty podatkowej, Do 20 tego dnia każdego miesiąca...

Co to jest procedura magazynu konsygnacyjnego?

2024-02-02

Czym jest magazyn konsygnacyjny?  Magazyn konsygnacyjny, inaczej magazyn depozytowy lub skład konsygnacyjny oznacza jednocześnie umowę handlową i regulację prawną wiążącą się z podatkami w zakresie handlu...

Zaliczka na podatek dochodowy 2024

2024-02-01

Kogo dotyczy zaliczka na podatek? Art. 31 ustawy o PIT mówi, że: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane (…) zakładami pracy, są...

Minimalne wynagrodzenie za pracę 2024

2024-02-01

Wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę w 2024 roku Z każdym rokiem wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrasta. W 2023 roku obowiązywała kwota 3 600 zł brutto,...

Kiedy można nie wystawić paragonu?

2024-02-01

Kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej i musi wystawić paragon?  Sprzedawcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek...

Do kiedy termin na zmianę formy opodatkowania w 2024?

2024-01-31

Dostępne formy opodatkowania Obecnie podatnicy mogą wybierać spośród trzech form opodatkowania. Mogą przejść na: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych podatek liniowy skalę podatkową. Dodatkowo sporo korzyści może przynieść również zmiana formy...

Przyśpieszona amortyzacja budynków od 2024

2024-01-30

Nowelizacja przepisów dotyczących amortyzacji w 2024 roku Najważniejsza zmiana jaka objęła przepisy dotyczące amortyzacji, to skrócenie czasu amortyzacji budynków niemieszkalnych, czyli wytworzonych we własnym zakresie...

Mikrorachunek podatkowy – zmiany 2024

2024-01-30

Czym jest mikrorachunek podatkowy?  Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy służący podatnikom oraz przedsiębiorcom do dokonywania wpłat podatków i innych opłat do urzędu skarbowego z jego...