Naprawa samochodu służbowego na koszt pracownika

2022-06-19

Jakie są obowiązki pracownika wobec pracodawcy? Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy zarówno pracodawca, jak i pracownik mają wobec siebie określone obowiązki. Pracownik, który za niewykonanie lub...

Jak zafiskalizować kasę fiskalną?

2022-06-18

Co należy rozumieć przez fiskalizację kasy? Fiskalizacja kas online oznacza cały proces wykonany tylko jeden raz, który ma na celu rozpoczęcie pracy pamięci fiskalnej i pamięci...

Zmiana wysokości wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych, Polski Ład 2.0 - przykłady

2022-06-17

Rozliczanie umów cywilnoprawnych po wprowadzeniu Polskiego Ładu Od 1 stycznia 2022 roku zaczął obowiązywać nowy sposób wyliczania umów cywilnoprawnych. Od tego dnia:  została podniesiona kwota wolna od...

Jak zatrudnić cudzoziemca?

2022-06-15

Zezwolenie na pracę i na pobyt czasowy Cudzoziemiec może otrzymać pozwolenie na pracę i na pobyt czasowy jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest...

Numer NIP w działalności nierejestrowanej

2022-06-11

Działalność nierejestrowana – czy potrzebny jest numer NIP? NIP jest numerem identyfikującym podatnika na potrzeby podatku VAT i dotyczy jedynie określonej grupy podatników. Kwestie z tym...

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, jak sporządzić?

2022-06-10

Sposoby rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron za wypowiedzeniem – przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia bez wypowiedzenia z upływem czasu na jaki była zawarta...

Do kiedy można odliczyć VAT z faktury zakupu?

2022-06-09

Obowiązujący termin na odliczenie VAT Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie...

Samofakturowanie w KSeF – Krajowy System e-Faktur

2022-06-09

Czym jest samofakturowanie i kiedy jest możliwe? Samofakturowanie jest jedną z możliwości pozwalającą na dokumentowanie sprzedaży towarów i usług. Czynność ta zagwarantowana jest odpowiednią ustawą. Pozwala...

Ulga na zakup kasy fiskalnej przez nievatowca

2022-06-08

Ulga na kasę fiskalną Zakup kasy fiskalnej, to dla przedsiębiorcy dodatkowy wydatek i to całkiem spory, dlatego ustawodawca zdecydował się pomóc chociaż w części zrekompensować przedsiębiorcom...

Faktura zbiorcza – kto i kiedy może wystawić?

2022-06-07

Kiedy wystawia się faktury? Faktura jest potwierdzeniem dokonanej transakcji handlowej. W przepisach podatkowych dotyczących VAT znajdują się wyjaśnienia dotyczące między innymi terminów wystawiania faktur i obowiązkowych...