Usługi budowlane - VAT płatny kwartalnie

2024-05-22

Mały podatnik – kim jest? Status małego podatnika od towarów i usług mogą uzyskać następujący podatnicy: u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w...

Przejście na estoński CIT w trakcie roku

2024-05-21

Zawiadomienie o wyborze estońskiego CIT Art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że estoński CIT, który polega na opodatkowaniu...

Zmiana limitu zwolnienia z VAT 2025

2024-05-19

Zmiany w rozliczaniu z VAT od 1 stycznia 2025 roku Podwyższenie limitu przychodów, które uprawniają do zwolnienia z rozliczenia podatku od towarów i usług, czyli VAT...

Faktura za transakcję trójstronną

2024-05-18

Czym jest transakcja trójstronna?  Transakcja trójstronna jest rodzajem sprzedaży, w której bierze udział trójka podatników z Unii Europejskiej zarejestrowanych na potrzeby podatku VAT wspólnie uczestniczących w...

Wystawianie faktur za usługi niematerialne

2024-05-17

Czym są usługi niematerialne? Za usługi niematerialne uważane są usługi niemające trwałej formy i niebędące w bezpośrednim związku z dobrami materialnymi oraz nie dające się zmierzyć,...

Czy można fakturę na firmę nie dać w koszty?

2024-05-16

Faktura kosztowa, a obowiązek jej księgowania W zasadzie podatnik nie ma obowiązku księgowania faktur zakupowych, w tym również tych, które nie dokumentują zakupów towarów lub usług,...

Nowy termin KSeF, obowiązek od 2026 roku

2024-05-16

Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?  KSeF został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów. Jest ogólnopolskim programem informatycznym przeznaczonym do stosowania przez przedsiębiorców do wystawiania, otrzymywania i przechowywania...

Kompensata faktury, na czym polega?

2024-05-14

Czym jest kompensata faktury? Jeżeli dwójka przedsiębiorców, z których jeden jest sprzedawcą, a drugi nabywcą posiada zobowiązania wobec siebie, czyli jeden i drugi są dla siebie...

Jak kontrolować pracę zdalną pracownika?

2024-05-13

Praca zdalna, czyli home office  Praca zdalna stała się niezwykle popularna w okresie trwania pandemii koronawirusa, kiedy to wiele firm było zamkniętych, a większość zatrudnionych została...

Jak zatrudnić studenta na umowę zlecenie w 2024 roku?

2024-05-12

Składki ZUS na umowie zlecenia a status studenta Zarówno studenci, jak i uczniowie, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie mają obowiązku opłacania składek ZUS. Po...