Zmniejszenie wynagrodzenia pracownika za źle wykonaną pracę

2023-05-18

Art. 13 Kodeksu pracy (godziwe wynagrodzenie za pracę) Art. 13 Kodeksu pracy (Godziwe wynagrodzenie za pracę) wskazuje, że:  Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki...

Kara umowna, definicja i zasady stosowania

2023-05-18

Czym jest kara umowna? Kara umowna oznacza prawo zobowiązań. Czasami występuje pod nazwą odszkodowanie umowne. W Polsce kwestie związane z karą umowną zostały uregulowane w art....

Prowadzenie KPiR w formie papierowej czy elektronicznej?

2023-05-16

Obowiązkowe prowadzenie PKPiR – dla kogo? Księga Przychodów i Rozchodów jest uzupełniana przez każdego przedsiębiorcę, który zdecydował się na opodatkowanie działalności podatkiem według skali podatkowej, czyli...

Jakie są dokumenty magazynowe?

2023-05-13

Rodzaje dokumentów magazynowych W klasyfikacji dokumentów magazynowych można wyszczególnić następujące kierunki ruchu towarów, czyli: do magazynu (dokumenty przychodowe), z magazynu (dokumenty rozchodowe). Dokumenty magazynowe przychodowe PZ to skrót od przyjęcie...

Jak wyrejestrować się jako płatnik składek ZUS?

2023-05-12

Kto jest płatnikiem składek ZUS? Każda osoba lub podmiot, które zobowiązane są do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne za siebie lub inne osoby jest płatnikiem składek....

Faktura w KSeF, kiedy można odliczyć VAT?

2023-05-11

KSeF – co należy o nim wiedzieć? System KSeF służy do wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych wystawionych przez przedsiębiorców lub ich pełnomocników elektronicznie. Jego administratorem jest...

Jednoosobowa działalność gospodarcza krok po kroku

2023-05-10

Jednoosobowa działalność gospodarcza  funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku. Oznacza zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu w...

Jak wypłacić środki z rachunku VAT?

2023-05-09

Czym jest split payment? Split payment, czyli podzielona płatność oznacza zapłatę za fakturę za pomocą jednego przelewu, gdzie kwota trafia na dwa rachunki bankowe sprzedawcy: rachunek...

Czy ulga na złe długi może się przedawnić?

2023-05-09

Co to jest ulga na złe długi? Jak wskazuje art. 89a ust. 1 ustawy o VAT podatnik ma prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku...

Obowiązek wystawienia paragonu za usługi online

2023-05-08

Sprzedaż usług przez Internet – czy trzeba posiadać kasę fiskalną? Nie każda sprzedaż musi podlegać pod ewidencjonowanie na kasie fiskalnej. Podatnik może zostać zwolniony z kasy...