Wystawienie e-faktur dla KSeF

2022-07-12

Obecny sposób wystawiania faktur Obecnie podatnicy mają możliwość wystawiania faktur w formie papierowej i elektronicznej, które sporządzane są i dostarczane do klienta drogą elektroniczną. W stosunku...

Jak zafiskalizować kasę wirtualną?

2022-07-07

Czym jest fiskalizacja i dlaczego należy ją wykonać? Fiskalizacja to cały proces polegający na przestawieniu działania pamięci fiskalnej urządzenia fiskalnego z tzw. trybu szkoleniowego na tryb...

Jak wystawić refakturę?

2022-07-05

Co to jest refaktura? Refaktura to inaczej odsprzedaż usług, czyli przeniesienie kosztów na osobę będącą faktycznym odbiorcą usługi lub towaru. Nigdzie w przepisach podatkowych nie znajdzie...

Korekta cen transferowych na plus i minus

2022-06-29

Co to takiego korekta cen transferowych? Korekta cen transferowych, czyli korygowanie, inaczej dostosowanie cen transferowych. Ceną transferową jest wynagrodzenie, wynik finansowy, wskaźnik finansowy, czyli określony rezultat...

Co to jest porozumienie inwestycyjne?

2022-06-27

Co należy rozumieć przez porozumienie inwestycyjne? Porozumienie inwestycyjne jest nowym tworem wprowadzonym przez Polski Ład w celu poznawczym. Ma za zadanie ułatwić podmiotom poznanie podatkowych skutków...

Faktura VAT marża na sprzedaż samochodu

2022-06-24

Procedura VAT marża – jaką sprzedaż obejmuje? Sprzedaż za pomocą procedury VAT marża obejmuje takie towary, jak: towary używane dzieła sztuki przedmioty kolekcjonerskie antyki, które zostały wcześniej zakupione w ramach prowadzonej...

Brak paragonu, a zwrot towaru

2022-06-23

Wydanie paragonu do sprzedaży Ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej zobowiązuje sprzedawcę do wydania kupującemu paragonu fiskalnego. Jeżeli podatnik zwolniony jest z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, to...

Czy można wystawić fakturę bez paragonu?

2022-06-22

Obowiązek wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej Na podstawie art. 111 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników...

Co przy egzekucji może zająć Urząd Skarbowy?

2022-06-22

Które świadczenia nie podlegają egzekucji? Egzekucją nie są objęte następujące świadczenia: świadczenia alimentacyjne świadczenia pieniężne wypłacane w związku z bezskuteczną egzekucją alimentów świadczenia rodzinne, jak: dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe,...

Związek zawodowy dla samozatrudnionych

2022-06-20

Przynależność do związku zawodowego Ustawa o związkach zawodowych wskazuje, że do organizacji może należeć każda osoba, która wykonuje pracę zarobkową. Zgodnie z art. 11 pkt 1...