Kiedy ZUS może zmienić decyzję na niekorzyść firmy?

2023-01-14

Decyzje wydawane przez ZUS - wyrok NSA z 23 października 2020 roku (sygn. akt I OSK 1036/20) Jak wskazuje art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ZUS jako...

Rozliczanie czasu pracy na koniec roku

2023-01-13

Czas pracy w firmie  Określenie czas pracy oznacza ilość godzin, które pracownik spędza w zakładzie pracy albo miejscu, które zostało do tego wyznaczone przez pracodawcę albo...

Terminy podatkowe 2023

2023-01-12

Spis ważnych terminów podatkowych na rok 2023 Do 7go dnia każdego miesiąca obowiązek rozliczenia, mają podatnicy, którzy korzystają z karty podatkowej, Do 20go dnia każdego miesiąca należy...

Jaka kara za brak badań okresowych pracownika?

2023-01-12

Badania okresowe i inne obowiązki pracownika Artykuł 229 Kodeksu pracy podaje informację, iż wstępne badania lekarskie są dedykowane dla osób, które zaczynają pracę, pracowników młodocianych rozpoczynających...

Minimalne wynagrodzenie za pracę 2023

2023-01-11

Wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę w 2023 roku Z każdym rokiem wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrasta. W 2022 roku obowiązywała kwota 3 010 zł brutto,...

Ile wynosi składka ZUS dla nowej firmy od 2023?

2023-01-09

Preferencyjna składka do ZUS dla nowych firm  Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność mogą skorzystać z ulgi, która ma pomóc im w pierwszych miesiącach działalności. Nowe firmy mają...

Płaca minimalna 2023

2023-01-08

Minimalne wynagrodzenie pracownika w 2023 roku Od 2023 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynosi 3490 zł brutto. Dla pracodawcy wyższa pensja...

Minimalna stawka godzinowa od umowy zlecenia 2023

2023-01-07

Minimalna stawka godzinowa – których pracowników dotyczy? Minimalna stawka godzinowa odnosi się do osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej określonej w art. 734 i art. 750...

Własna działalność i umowa zlecenie, jaka składka ZUS?

2023-01-07

Przedsiębiorca zatrudniony na umowę zlecenia, a przedmiot umowy Przedsiębiorca może: wykonywać zlecenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywać zlecenie poza działalnością gospodarczą. Jeżeli czynności wykonywane na umowie zlecenia w...

Zaliczka na podatek dochodowy 2023

2023-01-06

Kogo dotyczy zaliczka na podatek? Art. 31 ustawy o PIT mówi, że: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane (…) zakładami pracy, są...