Usługi reklamowe zwolnione z podatku VAT

2022-06-03

Dla kogo zwolnienie z VAT? Większość rodzajów działalności gospodarczej objęta jest zapłatą podatku VAT. Ta grupa podmiotów ma obowiązek rejestracji do VAT niezależnie od wysokości sprzedaży....

Kiedy można naliczyć odsetki ustawowe?

2022-06-02

Czym są odsetki i rodzaje odsetek Pojęcie odsetek zostało wyjaśnione w Kodeksie cywilnym. Odsetki są pewnego rodzaju świadczeniem pieniężnym, który każdy podmiot korzystający z cudzych pieniędzy...

Zgoda Nabywcy na otrzymywanie e-faktur w KSeF

2022-06-01

Faktury ustrukturyzowane – czy Nabywca musi wyrazić zgodę na ich otrzymywanie w KSeF? Podatnik żeby wystawić fakturę w KSeF nie potrzebuje zgody Nabywcy. Jednak akceptacja wymagana...

Krajowy System e-faktur, uprawnienia do korzystania z KSeF

2022-05-31

Czym jest KSeF? KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur, inaczej centralna baza faktur. Jest systemem teleinformatycznym, którego administratorem jest Krajowa Administracja Skarbowa. Służy do wystawiania i odbierania...

Jak zarejestrować się w BDO?

2022-05-31

Co to takiego Baza Danych o Odpadach (BDO)? Rejestr BDO funkcjonuje stosunkowo od niedawna, dlatego u niektórych osób może budzić wątpliwości. W rejestrze BDO funkcjonuje rejestr...

Sukcesja firmy, zgłoszenie zarządcy sukcesyjnego: CEIDG-ZS

2022-05-30

Czym jest sukcesja firmy i zarząd sukcesyjny?  Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw z dna 5 lipca 2018...

Faktura WDT, a brak potwierdzenia wywozu towarów do UE

2022-05-28

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o VAT za WDT uważa się wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa...

Jak anulować fakturę wydaną klientowi?

2022-05-26

Kiedy można anulować fakturę? Fakturę można anulować jeżeli zostaną spełnione łącznie dwa warunki:  nie doszło do transakcji odbiorca nie otrzymał błędnie wystawionej faktury. Najczęściej do anulowania dokumentu dochodzi w...

Wystawianie faktur na kasie fiskalnej

2022-05-24

Wystawianie faktur do paragonów – art. 106h ust. 1 ustawy o VAT W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury...

Czy trzeba drukować raporty z kasy fiskalnej online?

2022-05-23

Kasa fiskalna – kto musi ją stosować? Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej objęci są wszyscy podatnicy...