Zgodnie z przepisami prowadzenie własnej działalności nie odbiera przedsiębiorcy możliwości podjęcia pracy u innych podmiotów. Oznacza to, że przedsiębiorca może równocześnie świadczyć usługi czy wykonywać obowiązki na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie albo umowę o dzieło i prowadzić swoją firmę. Po zawieszeniu działalności, praca na etat może być kontynuowana. Jednak czy zawieszając działalność, przedsiębiorca może pracować na podstawie umowy o dzieło? umowa o dzielo zawieszenie dzialalnosci firmy

Umowa o dzieło a działalność gospodarcza

Znajomość przepisów prawa jest bardzo ważna dla każdego przedsiębiorcy i nie ma znaczenia, czy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą czy przedsiębiorstwo zatrudniające wielu pracowników. Cała sytuacja zostaje dodatkowo skomplikowana przez zagadnienia omawiane w wielu przepisach dotyczących różnych aktów prawnych. Kiedy mowa o umowie o dzieło i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, trzeba sprawdzić przede wszystkim, czy wykonywane czynności mogą zostać zakwalifikowane do zakresu prowadzonej firmy. Omawiane zagadnienie należy wyjaśnić jeszcze przed podpisaniem kontraktu.

Jeżeli praca świadczona zgodnie z umową o dzieło:
  • jest zgodna z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, rozliczenie umowy odbywa się w działalności,
  • nie jest zgodna z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, rozliczenie umowy odbywa się poza działalnością.
Ta zasada dotyczy także zawieszenia działalności gospodarczej. Urząd skarbowy na pewno zwróci uwagę na zmianę dominującego kodu PKD w prowadzonej działalności w krótkim czasie przed zawieszeniem, a następnie podpisanie umowy o dzieło w zmienionym zakresie. Powtarzamy, takiego zachowania należy się wystrzegać, gdyż może wygenerować wiele problemów.

Zawieszenie działalności firmy a umowa o dzieło

Kiedy działalność gospodarcza zostanie zawieszona, zabrania się wykonywania czynności charakterystycznych dla prowadzenia firmy. Zabrania się, chociażby przygotowywania dokumentów sprzedaży, generowania przychodów i świadczenia usług. Te zasady są obowiązkowe również dla umowy o dzieło, którą rozlicza się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W omawianej sytuacji przedsiębiorca pragnący świadczyć usługi na podstawie umowy o dzieło nie może zawieszać działalności, ale wymaga się jej zamknięcia.

Umowę o dzieło można podpisać podczas zawieszenia działalności tylko w sytuacji, kiedy zakres świadczonych  prac nie jest zgodny z profilem prowadzonej działalności. Aby wykonać ocenę, kontroli podlega kod PKD widniejący w CEIDG.

Kilka słów podsumowania

Po zawieszeniu działalności można wykonywać pracę na podstawie umowy o dzieło, jednak wymaga się przestrzegania konkretnych warunków wyznaczonych przez ustawodawcę. Przedmiot umowy o dzieło nie może być taki sam jak profil zawieszonej działalności. Jeżeli się pokrywają, przepisy prawa wymagają od przedsiębiorcy wystawiania faktur bądź rachunków, czego nie może on czynić przy zawieszeniu pracy firmy. Jak widać, te dwie kwestie się wykluczają. Ta sama zasada dotyczy umów zawartych przed zawieszeniem działalności, jak i po. Kiedy umowa o dzieło dotyczy innych czynności, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą to przedsiębiorca może ją podjąć albo kontynuować i będzie działać zgodnie z przepisami prawa. Osiągany zarobek będzie klasyfikowany jako dochód z działalności wykonywanej osobiście.


Data publikacji: 2022-12-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
pio6c33
09 Luty 2024

Czy przy zawieszeniu działalności gospodarczej przez podatnika umowę o dzieło (na wykonywanie takich samych czynności jakie wykonywał podatnik) może zawrzeć jego/jej współmałżonek? Jeśli nie, ta jaka jest tego podstawa prawna?