Konstytucja biznesu, którą tworzy 5 innych ustaw, wprowadziła szereg zmian dla przedsiębiorców. Ustawa prawo przedsiębiorców w dniu 30 kwietnia 2018 roku zastąpiła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Zmodyfikowano na przykład zasady dotyczące zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca nie jest w stanie sfinalizować wszystkich obowiązków zgłoszeniowych w dniu wznawiania swoją działalność. Czy działalność może zostać wznowiona z datą wsteczną? wznowienie działalnosci data wstecz

Zawieszenie działalności gospodarczej - czy istnieje limit?

Art. 23 ust. 1 Ustawy Prawo przedsiębiorców wskazuje, że minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wprowadzonej do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej wynosi 30 dni, jednak maksymalny czas zawieszenia nie został wyznaczony.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, przedsiębiorcy mający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zawieszają działalność gospodarczą na co najmniej 30 dni, jednak maksymalny okres zawieszenia wynosi 24 miesiące.

Gdy zawieszenie działalności miało miejsce na pełny miesiąc luty, minimalny okres zawieszenia jest zgodny z liczbą dni w tym miesiącu w danym roku - w tym przypadku zasada dotycząca minimalnego okresu zawieszenia działalności gospodarczej, który wynosi 30 dni, nie obowiązuje.

Wznowienie działalności gospodarczej z datą wsteczną - CEIDG

W celu zawieszenia bądź wznowienia działalności gospodarczej konieczne jest dostarczenie wniosku przez przedsiębiorcę. Art. 24 ust. 2 ustawy prawo przedsiębiorców wskazuje, że okres zawieszenia dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG obowiązuje od dnia wpisanego do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności do dnia wprowadzonego do wniosku bądź do dnia wpisanego we wniosku o wznowieniu działalności gospodarczej.

W praktyce przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zadeklarowania się już w chwili zawieszenia działalności gospodarczej, kiedy zostanie ona wznowiona.

Ustawodawca nie zobowiązał przedsiębiorców do wznawiania działalności w dniu złożenia wniosku, co oznacza, że data wstecz nie jest błędna.

PRZYKŁAD 1
Firma pani Justyny jest wpisana do CEIDG, jednak została zawieszona 1 grudnia 2022 roku. Przedsiębiorca nie jest w stanie określić, kiedy działalność zostanie wznowiona. Czy we wniosku musi zostać podana data wznowienia działalności?

Pani Justyna nie musi podawać daty wznowienia działalności, jednak może to nastąpić dopiero po upływie 30 dni, liczonych od dnia zawieszenia firmy. W celu wznowienia działalności konieczne jest dostarczenie wniosku o wznowienie działalności gospodarczej.

PRZYKŁAD 2
Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG. 30 listopada 2023 roku mijają 24 miesiące, od momentu zawieszenia działalności. Czy w tym dniu pan Jan musi wznowić działalność?

Pan Jan nie jest zobowiązany do wznowienia działalności po upływie 24 miesięcy, liczonych od jej zawieszenia.

PRZYKŁAD 3
1 lipca 2022 roku pani Monika zawiesiła prowadzoną przez siebie działalność. 4 lipca 2023 roku zdecydowała się złożyć wniosek o wznowienie działalności gospodarczej, w którym jako dzień wznowienia wpisała 1 lipca 2023 roku. Czy wznowienie działalności z datą wsteczną jest błędne?

Jeżeli działalność gospodarcza jest wpisana w CEIDG, nie ma przeciwwskazań, aby wznowić ją zgodnie z datą wprowadzoną do wniosku, która może wsteczna.

Wznowienie działalności gospodarczej z datą wsteczną - KRS

Art. 24 ust. 3 Ustawy Prawo przedsiębiorców wskazuje, że działalność przedsiębiorców wpisanych do KRS może zostać zawieszona na czas określony. Zawieszenie obowiązuje od dnia wpisanego do wniosku, ale nie wcześniej niż w dniu dostarczenia wniosku. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku wznawiania działalności gospodarczej, która ma miejsce od dnia wpisanego we wniosku o wznowieniu działalności, jednak nie prędzej niż w dniu dostarczenia wniosku.

Reasumując, działalność gospodarcza wprowadzona do KRS nie może zostać wznowiona z datą wsteczną.

PRZYKŁAD 4
Pan Tomasz prowadzi działalność wprowadzoną do KRS. W dniu 1 marca 2022 roku konieczne było zawieszenie firmy, jednak 5 czerwca 2023 roku została ona wznowiona. Podczas składania wniosku o wznowienie działalności gospodarczej, pan Tomasz za datę wznowienia uznał 1 czerwca 2023 roku. Czy podane przez niego informację są zgodne z obowiązującymi przepisami?

Przedsiębiorcy wpisani do KRS zawieszają działalność gospodarczą na maksymalnie 24 miesiące, czyli ten warunek został zachowany. Jednak wznowienie działalności z datą wsteczną, poprzedzającą złożenie wniosku jest niezgodne z przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców.

Podsumowując, działalność gospodarcza może zostać wznowiona z datą wsteczną tylko przez przedsiębiorców wprowadzonych do CEIDG, a przedsiębiorcy wpisani do KRS nie mają takiego prawa - data wznowienia działalności musi być zgodna z datą złożenia wniosku.


Data publikacji: 2023-12-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU