Jakie są koszty pracy dla pracodawcy?

2023-08-27

Jakie koszty zatrudnienia pracownika ponosi pracodawca? Głównym kosztem pracy dla pracodawcy jest wynagrodzenie brutto zatrudnionej osoby. Zaliczane są do niego potrącane od pensji składki na ubezpieczenie...

KPI – Kluczowy Wskaźnik Efektywności firmy

2023-08-26

KPI – co to jest? Niełatwo jest przygotować definicję KPI, gdyż jest ona uwarunkowana charakterem firmy, jej rodzajem i wielkością. W dosłownym tłumaczeniu KPI (Key Performace...

3-miesięczny okres rozliczeniowy - nadgodziny i wynagrodzenie

2023-08-25

Co to jest okres rozliczeniowy? Przez określenie okres rozliczeniowy rozumie się czas wykorzystywany do sprawdzenia, czy planowany czas pracy nie jest większy od normy czasu pracy,...

Praca sezonowa, na czym polega?

2023-08-25

Co to jest praca sezonowa? Praca sezonowa dotyczy głównie młodzieży szkolnej oraz studentów, jednak nie jest to warunek, gdyż może się jej podjąć każdy. To forma...

Jak stworzyć ewidencję środków trwałych?

2023-08-24

Środki trwałe — co to jest? Przez określenie środki trwałe rozumie się składniki majątku przedsiębiorstwa, pod warunkiem że są zdatne do użytkowania w działalności gospodarczej przez...

Jak oddelegować pracownika?

2023-08-24

Oddelegowanie pracowników — co to jest? Przez określenie delegowanie pracownika rozumie się zadanie służbowe wydawane przez pracodawcę. Zatrudniona osoba ma obowiązek podjąć pracę w innych warunkach...

Zatrudnienie studenta na umowę o pracę

2023-08-23

Status studenta — co to jest? Status studenta zostaje automatycznie przyznany każdej osobie podejmującej kształcenie na kierunkach pierwszego albo drugiego stopnia. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym...

Jak zatrudnić studenta na umowę zlecenie w 2023 roku?

2023-08-23

Składki ZUS na umowie zlecenia a status studenta Zarówno studenci, jak i uczniowie, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie mają obowiązku opłacania składek ZUS. Po...

Deklaracja VAT-9M, kto składa i jak wypełnić?

2023-08-22

Deklaracja VAT-9M – za jaki okres należy złożyć? Moment powstania obowiązku podatkowego ma wpływ na okres za jaki należy złożyć deklarację VAT-9M. I tak np.: w...

Działalność we własnym domu lub mieszkaniu, jak rozliczyć wydatki na prąd i Internet?

2023-08-22

Koszty poniesione na Internet – działalność prowadzona we własnym domu lub mieszkaniu  Zgodnie z przepisami za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia...