Co zrobić z nadwyżką podatku VAT?

2024-04-18

Nadwyżka podatku VAT – co to jest? Nadwyżka podatku VAT oznacza gromadzenie większej kwoty w okresie rozliczeniowym, w którym zakupy przewyższają dokonaną sprzedaż. To wartość podatku...

Czy można anulować fakturę wysłaną do KSeF?

2024-04-17

Krajowy System e-Faktur – podstawowe informacje Krajowy System e-Faktur ma służyć do wystawiania faktur w czasie rzeczywistym. W momencie, w którym KSeF zacznie być obowiązkowy, przedsiębiorcy...

Stawki Diety Krajowej, podróż służbowa 2024

2024-04-17

Nowe stawki diety krajowej Dieta krajowa stanowi rekompensatę dla przedsiębiorcy, który wyjechał w podróż służbową w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Prawo do diety przysługuje również...

Brak zapłaty za fakturę: korekta czy ulga na złe długi?

2024-04-16

Czym jest faktura VAT? Obowiązki sprzedawcy Na fakturze VAT ujmowane są zdarzenia gospodarcze, które faktycznie miały miejsce. Konsekwencją wystawienia faktury jest powstanie obowiązku podatkowego. Dokument najczęściej...

Opłata za opakowania plastikowe, jak ją naliczać?

2024-04-15

Czym jest dyrektywa plastikowa SUP? Dyrektywa SUP (Single Use Plastic), czyli dyrektywa plastikowa jest aktem prawnym Unii Europejskiej znana jako Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii...

Kwota wolna od potrąceń 2024

2024-04-14

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń ustalana jest na podstawie kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 4...

Przelew za fakturę z konta wspólnika spółki a firmowe koszty

2024-04-13

Uregulowanie płatności z prywatnego konta wspólnika – czy to koszt dla spółki? Analizując przytoczony temat, trzeba zwrócić uwagę na regulacje związane z kosztami uzyskania przychodów. Art. 15...

Kolejność danych na paragonie

2024-04-12

Paragon jako potwierdzenie dokonanej sprzedaży Paragon fiskalny jest dokumentem potwierdzającym dokonaną sprzedaż. Drukowany jest na kasie rejestrującej. Sprzedawca ma obowiązek przekazać paragon klientowi niezwłocznie po jego...

Wpływ składki zdrowotnej na ulgę IP BOX

2024-04-11

Składka zdrowotna – kiedy można ją odliczyć? Składkę zdrowotną mogą odliczyć jedynie przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybrali podatek liniowy. Podatnik może odliczyć od dochodu lub...

Oznaczenia GTU na fakturze bez VAT

2024-04-10

Obowiązkowe kody GTU – dla kogo? Obowiązek stosowania kodów GTU spoczywa na czynnych podatnikach VAT i jest wyznaczony w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie dokładnego zakresu...