Jak obliczyć daninę solidarnościową?

2022-05-16

Co to jest danina solidarnościowa? Kwestie związane po części z daniną solidarnościową zostały uregulowane w ustawie z dnia 23 października 2018 roku o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia...

Kto może podpisać umowę w imieniu spółki?

2022-05-15

Kto może zawierać umowę w imieniu spółki?  Wszystkie czynności jakie spółka zawiera na zewnątrz w zależności od formy prawnej powinny być dokonane przez: wspólnika organ spółki prokurenta lub pełnomocnika. Przed...

Jak skorygować import usług?

2022-05-14

Co należy rozumieć przez import usług? Przez import usług należy rozumieć zakup usług od zagranicznego kontrahenta nieposiadającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie Polski....

Sprzedaż samochodu poleasingowego prywatnie, czy przez firmę?

2022-05-13

Sprzedaż samochodu poleasingowego, a kwestia przychodu Źródłem przychodów w PIT dla osoby fizycznej jest między innymi:  stosunek służbowy stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy członkostwo w rolniczej spółdzielni...

Składka zdrowotna płatna przez wspólnika spółki

2022-05-13

Podmioty podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy między innymi osób spełniających warunki do objęcia ich ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które to...

Podatek VAT od umowy sponsoringu

2022-05-12

Sponsoring, a darowizna Sponsoring jako pojęcie nie występuje w przepisach prawa. Jest odpłatnym przysporzeniem majątkowym, które wyraża się w pieniądzach, rzeczach lub usługach dokonywanych przez określonego...

Prowadzenie firmy w domu: obowiązki i formalności

2022-05-12

Obowiązek zgłoszenia siedziby firmy w domu do CEIDG Przedsiębiorca, który chce prowadzić firmę w prywatnym mieszkaniu musi posiadać tytuł prawny do zajmowania danego lokalu. Takim dokumentem...

Co to jest dowód księgowy?

2022-05-11

Co to jest dowód księgowy? Dowód księgowy jest podstawowym dokumentem na podstawie, którego księguje się operacje gospodarcze zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem, który powinien zawierać potrzebną...

Jak nie zapłacić podatku od sprzedaży samochodu firmowego?

2022-05-11

Podatek VAT przy sprzedaży samochodu firmowego Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek opodatkować podatkiem VAT transakcję sprzedaży pojazdu ujętego w ewidencji środków...

Podatek w formie ryczałtu od spółki

2022-05-10

Czy spółka może być opodatkowana ryczałtem? Ryczałt jest jedną z form opodatkowania. Może go wybrać podatnik wskazany w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, czyli...