Zakładanie firmy krok po kroku

2020-02-19

Zakładamy działalność gospodarczą Dzisiaj większość czynności związanych z założeniem własnego biznesu można wykonać online. Wystarczy wejść na stronę internetową firma.gov.pl i wypełnić formularz CEIDG-1 zgodnie z...

Jak wypełnić wniosek CEIDG?

2020-02-18

Sposób podpisania wypełnionego wniosku CEIDG Każda osoba wypełniająca wniosek CEIDG musi go podpisać i dostarczyć do urzędu. Wniosek CEIDG można wypełnić i podpisać na trzy sposby: wydrukowanie,...

Zaliczka na podatek dochodowy 2020

2020-02-17

Kogo dotyczy? Art. 31 ustawy o PIT mówi, że: „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane (…) zakładami pracy, są obowiązane jako...

Firmanctwo – wystawianie faktury za kogoś

2020-02-16

Co to jest firmanctwo? Nazwa pochodzi od słowa firmant (osoba firmująca, inaczej dająca swoje imię i nazwisko drugiej osobie). Jedna osoba działa korzystając z nazwy firmy...

Jaką podać datę wykonania usługi na fakturze?

2020-02-15

Data wykonania usługi W przypadku niektórych usług trudno jest określić datę ich wykonania. Przepisy niezbyt precyzyjnie określają moment wykonania usługi. Zmiany, które weszły w życie w...

Terminy wystawiania faktur

2020-02-14

Zasada ogólna dotycząca terminów wystawiania faktur Art. 106i ust. 1 ustawy o VAT mówi, że fakturę należy wystawić w terminie nie późniejszym niż 15 dnia miesiąca...

Jak założyć firmę?

2020-02-13

Jaką formę działalności wybrać? Przyszli przedsiębiorcy mają do wyboru klika form prawnych działalności. Najbardziej popularna jest jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna lub spółka z o. o. Jednoosobowa...

Usługi transportowe a VAT

2020-02-12

Stawka VAT Usługi transportowe są objęte podstawową stawką VAT w wysokości 23%. W niektórych przypadkach dopuszcza się zastosowanie niższej, a nawet zerowej stawki VAT. Z możliwości...

Termin płatności na fakturze

2020-02-11

Przepisy dotyczące faktur VAT i ich terminu płatności Faktura VAT jest dokumentem wystawianym w celu potwierdzenia wcześniej dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej. Dokument...

Program do ewidencji faktur zakupowych

2020-02-10

Co to jest faktura kosztowa? Jest jednym z dokumentów księgowych stosowanych w związku z prowadzoną działalnością. Wystawia się ją na towary i usługi nabywane celem uzyskania...