Do kiedy termin na zmianę formy opodatkowania w 2024?

2024-01-31

Dostępne formy opodatkowania Obecnie podatnicy mogą wybierać spośród trzech form opodatkowania. Mogą przejść na: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych podatek liniowy skalę podatkową. Dodatkowo sporo korzyści może przynieść również zmiana formy...

Rozliczanie sprzedaży przez eBay w procedurze OSS

2024-01-31

Platforma e-Bay – czym jest?  E-Bay to jedna z platform sprzedażowych służąca do handlu towarami. Odpowiednikiem zagranicznego e-Bay jest znane wszystkim Allegro. Obydwie platformy służą do...

Przyśpieszona amortyzacja budynków od 2024

2024-01-30

Nowelizacja przepisów dotyczących amortyzacji w 2024 roku Najważniejsza zmiana jaka objęła przepisy dotyczące amortyzacji, to skrócenie czasu amortyzacji budynków niemieszkalnych, czyli wytworzonych we własnym zakresie...

Mikrorachunek podatkowy – zmiany 2024

2024-01-30

Czym jest mikrorachunek podatkowy?  Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy służący podatnikom oraz przedsiębiorcom do dokonywania wpłat podatków i innych opłat do urzędu skarbowego z jego...

Jak założyć organizację pozarządową NGO?

2024-01-29

Podstawowym celem organizacji nie jest zysk, gdyż skupia się na przykład na prawach człowieka i ochronie środowiska. Organizacje dbają również o wprowadzenie do życia społecznego...

Raport podatnika – e-Urząd Skarbowy

2024-01-29

Czym dokładnie jest raport podatnika?  Raport podatnika pozwala uzyskać w jednym miejscu podstawowe informacje podatkowe w zrozumiały i jasny sposób. Osoba zainteresowana może wygenerować raport bezpośrednio...

Urlop pracowników tymczasowych

2024-01-28

Pracownik tymczasowy i pracodawca użytkownik – ogólne informacje Za pracownika tymczasowego uważa się pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i...

Amortyzacja jednorazowa limit w 2024 roku

2024-01-28

Kto może skorzystać z amortyzacji jednorazowej? Amortyzacja jednorazowa ma zastosowanie przy zakupie środków trwałych, fabrycznie nowych. Nie podlegają jej środki transportu oraz budynki różnego rodzaju (budynki...

Podatek VAT w kosztach uzyskania przychodu

2024-01-27

Koszty w prowadzonej działalności gospodarczej Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawy o PIT podatek naliczony może zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania...

Skala podatkowa 2024 rok

2024-01-27

Co to jest skala podatkowa? Jest to wskaźnik procentowy opodatkowania podatkiem dochodowym progresywnym osób fizycznych w danym roku podatkowym. Mówiąc prościej, to wzór, który określa wysokość...