Zaliczka na podatek dochodowy 2022

2022-11-05

Kogo dotyczy zaliczka na podatek? Art. 31 ustawy o PIT mówi, że: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane (…) zakładami pracy, są...

Dwie umowy o pracę z różnymi pracodawcami

2022-11-04

Kiedy pracownik może zawrzeć dwie umowy o pracę z różnymi pracodawcami? W przepisach Kodeksu pracy brak jest zakazu, który zabraniałby świadczenia stosunku pracy na rzecz różnych...

Czy można mieć dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą?

2022-11-04

Jeden pracodawca, a dwie umowy o pracę W niektórych okolicznościach pracownik może wykonywać pracę w oparciu o dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy. Taka sytuacja...

Czy biuro rachunkowe może wystawiać faktury za klienta?

2022-11-03

Obowiązki przedsiębiorcy związane z rozliczaniami z urzędem skarbowym Każdy przedsiębiorca, mały czy duży ma obowiązek wobec urzędu skarbowego rozliczyć uzyskany dochód z działalności. Dodatkowo czynni podatnicy...

Minimalny podatek dochodowy CIT

2022-11-03

Minimalny podatek dochodowy – co to jest? Jak już wspomnieliśmy, spodziewamy się wprowadzenia szeregu zmian w podatku dochodowym. Są one spowodowane nienaturalnym transferowaniem zysków do innych...

Umowa o dzieło z osobą współpracującą. Jakie koszty autorskie?

2022-11-02

Kogo należy uważać za osobę współpracującą?  Pojęcie osoby współpracującej wprowadziła ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2022...

Jaka jest składka zdrowotna przy zawieszonej działalności?

2022-11-02

Przepisy dotyczące składki zdrowotnej Regulacje związane ze składką zdrowotną w okresie zawieszenia działalności gospodarczej znajdują się w: ustawie z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców,...

Najem w czasie zawieszenia działalności

2022-11-01

Zawieszona działalność a najem nieruchomości Przy zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma prawa wynajmować lokalu mieszkalnego stanowiącego środek trwały dla firmy. Jeśli dopuści się takiego działania,...

Usługi budowlane świadczone za granicą dla osób fizycznych, jaki podatek?

2022-11-01

Określenie miejsca świadczenia usług budowlanych Istotnym punktem przy świadczeniu usług budowlanych za granicą jest właściwe ustalenie miejsca, w którym wykonywane są usługi w celu prawidłowego odprowadzenia...

Rachunek do umowy o dzieło

2022-11-01

Rachunek do umowy o dzieło – jakie elementy powinien zawierać? Na rachunku przede wszystkim powinna znaleźć się: data wystawienia dane wykonawcy i zamawiającego kwota wynagrodzenia brutto informacja o pomniejszeniu wynagrodzenia...