Zatrudnienie studenta na umowę o pracę

2023-08-23

Status studenta — co to jest? Status studenta zostaje automatycznie przyznany każdej osobie podejmującej kształcenie na kierunkach pierwszego albo drugiego stopnia. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym...

Jak zatrudnić studenta na umowę zlecenie w 2023 roku?

2023-08-23

Składki ZUS na umowie zlecenia a status studenta Zarówno studenci, jak i uczniowie, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie mają obowiązku opłacania składek ZUS. Po...

Deklaracja VAT-9M, kto składa i jak wypełnić?

2023-08-22

Deklaracja VAT-9M – za jaki okres należy złożyć? Moment powstania obowiązku podatkowego ma wpływ na okres za jaki należy złożyć deklarację VAT-9M. I tak np.: w...

Działalność we własnym domu lub mieszkaniu, jak rozliczyć wydatki na prąd i Internet?

2023-08-22

Koszty poniesione na Internet – działalność prowadzona we własnym domu lub mieszkaniu  Zgodnie z przepisami za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia...

Niespłacona pożyczka w kosztach firmy

2023-08-21

Koszty podatkowe, a niespłacona pożyczka Jak wskazuje art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu uważa się koszty poniesione...

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu?

2023-08-21

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony Umowa najmu zawarta na czas określony charakteryzuje się zapisem informującym, do kiedy obowiązuje i kiedy zakończy się najem. W umowie...

Rejestracja do VAT UE wstecz

2023-08-20

Kto ma obowiązek rejestracji do VAT UE? Przepisy ustawy o VAT wskazują, które podmioty zobowiązane są do rejestracji do VAT UE. Należą do nich czynni podatnicy...

Co to jest kapitał podstawowy?

2023-08-19

Kapitał podstawowy a kapitał własny Kapitał podstawowy i zapasowy, a także rezerwowy tworzą kapitał własny, co oznacza udział własny inwestorów w firmie. Zalicza się do nich...

Kiedy można płacić podatek liniowy i ryczałt jednocześnie?

2023-08-18

Prowadzenie jednocześnie kilku rodzajów działalności gospodarczej – jaka forma opodatkowania?  Przepisy obowiązujące w Polsce nie zabraniają prowadzić jednocześnie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz działalności w innej formie...

Co to jest opłata prolongacyjna?

2023-08-17

Opłata prolongacyjna – co to jest? Opłata prolongacyjna to kwota regulowana przez przedsiębiorcę w przypadku składania wniosku o odroczenie terminu płatności podatku. Podatnik ma również możliwość...