Spis inwentarza – kiedy i jak sporządzić?

2023-02-22

Co to jest spis inwentarza? Spis inwentarza, to spis majątku spadkowego, inaczej lista zawierająca wykaz ruchomości posiadających wartość handlową oraz nieruchomości będących wcześniej w posiadaniu przedsiębiorcy....

Wydatki w działalności badawczo-rozwojowej

2023-02-21

Czym jest ulga badawczo rozwojowa (B+R) i dla kogo jest przeznaczona?  Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT za działalność badawczo-rozwojową uważa się prace...

Wynagrodzenie pracownika na umowie o pracę netto, czy brutto

2023-02-21

Umowa o pracę - wynagrodzenie netto, czy brutto? Jedną z informacji jaka obowiązkowo musi znaleźć się na umowie o pracę jest wysokość miesięcznej kwoty wynagrodzenia. Na...

Czy rękojmia obejmuje sprzedaż rzeczy używanych?

2023-02-21

Czym jest rękojmia? Kwestie związane z rękojmią zostały uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 556 tejże ustawy sprzedawca...

PIT roczny, a działalność nierejestrowana

2023-02-20

Kiedy mówimy o działalności nierejestrowanej? Jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność, z której miesięczny przychód należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, to taka...

Jak prowadzić ewidencję IP BOX?

2023-02-20

Czym jest ewidencja IP BOX i jaki jest cel jej prowadzenia? Ewidencja IP BOX ma charakter spisu zawierającego dane dotyczące ulgi IP BOX. Prowadzi się ją...

Kiedy można zastosować stawkę 8% VAT w budownictwie?

2023-02-19

Usługi budowlane - w jakich przypadkach możliwe jest obniżenie stawki podatku VAT?  Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT w określonych okolicznościach niektóre usługi...

Skala podatkowa 2023 rok

2023-02-19

Co to jest skala podatkowa? Jest to wskaźnik procentowy opodatkowania podatkiem dochodowym progresywnym osób fizycznych w danym roku podatkowym. Mówiąc prościej, to wzór, który określa wysokość...

Sprzedaż bez kasy fiskalnej, jakie kary?

2023-02-18

Kto powinien dokumentować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej? Art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kas...

Działalność nierejestrowana 2023

2023-02-18

Czym jest działalność nierejestrowana? Działalność nierejestrowana, inaczej działalność nierejestrowa lub nieewidencjonowana (potoczna nazwa „firma na próbę”) została wprowadzona ustawą Prawo przedsiębiorców będącej częścią Konstytucji biznesu. Jej...