Podatki od umowy barterowej, rozliczenie VAT i PIT

2022-05-30

Czym jest umowa barterowa? Umowa barterowa, czyli umowa zamiany jest równoważącą się wartościowo wymianą towaru na towar, usługi na usługę, towaru na usługę, usługi na towar...

Sukcesja firmy, zgłoszenie zarządcy sukcesyjnego: CEIDG-ZS

2022-05-30

Czym jest sukcesja firmy i zarząd sukcesyjny?  Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw z dna 5 lipca 2018...

Deklaracja VAT-12 dla taksówkarzy, jak wypełnić?

2022-05-29

Stawka ryczałtu dla świadczenia usług taksówek osobowych Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy o VAT (Usługi taksówek osobowych) Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu...

Faktura WDT, a brak potwierdzenia wywozu towarów do UE

2022-05-28

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o VAT za WDT uważa się wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa...

Altana ogrodowa w kosztach firmy

2022-05-27

Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym (koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej) Zgodnie z wymienionym wyżej przepisem za koszty uzyskania przychodów uważane są koszty...

Jak anulować fakturę wydaną klientowi?

2022-05-26

Kiedy można anulować fakturę? Fakturę można anulować jeżeli zostaną spełnione łącznie dwa warunki:  nie doszło do transakcji odbiorca nie otrzymał błędnie wystawionej faktury. Najczęściej do anulowania dokumentu dochodzi w...

Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej

2022-05-25

Adres związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe powinny być prowadzone przez przygotowaną do tego jednostkę oraz w lokalu będącym...

Wystawianie faktur na kasie fiskalnej

2022-05-24

Wystawianie faktur do paragonów – art. 106h ust. 1 ustawy o VAT W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury...

Czy trzeba drukować raporty z kasy fiskalnej online?

2022-05-23

Kasa fiskalna – kto musi ją stosować? Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej objęci są wszyscy podatnicy...

Jak się przygotować do wdrożenia e-faktur wysyłanych do KSeF?

2022-05-23

Czym są faktury ustrukturyzowane? E-faktura, czyli faktura ustrukturyzowana jest dokumentem wystawianym i przesyłanym do Krajowego Systemu e-Faktur. Każda taka faktura otrzymuje unikalny numer identyfikujący ją w...