Różnice w księgowości pełnej i uproszczonej

2020-03-07

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Polski przedsiębiorca ma szereg obowiązków, z których musi wywiązać się między innymi w stosunku do Urzędu Skarbowego i ZUS. Jednym z nich jest...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

2020-03-07

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) CRBR to system gromadzący i przetwarzający informacje o osobach fizycznych, których zadaniem jest sprawowanie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad spółką. Takie...

Korekta sprzedaży z kasy fiskalnej

2020-03-06

Jak dokonać korekty? Niestety kasy rejestrujące nie są przystosowane do naprawy błędów. Dokumentują jedynie bezbłędną, klasyczną sprzedaż, dlatego wszystkie błędy, korekty, zwroty, pomyłki należy wykazywać poza...

Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej, akceptacja noty korygującej

2020-03-06

Kiedy należy posiadać potwierdzenie faktury korygującej? Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą, która ma za zadanie dokonać korekty podstawy opodatkowania przez obniżenie lub podwyższenie podatku VAT....

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej 2020 r.

2020-03-05

Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnieniu podlegają...

Zeznanie roczne PIT-28, podatek od ryczałtu

2020-03-05

Kto ma obowiązek składania PIT-28? osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały ryczałt jako formę opodatkowania osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych...

Likwidacja ewidencji wyposażenia

2020-03-04

Ewidencja wyposażenia do końca 2019 r. Rzeczowe składniki majątku mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią wyposażenie firmy. Te o długim okresie użytkowania, ponad 1 rok...

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług – rozliczenie podatku

2020-03-04

Rejestracja podatnika VAT-UE Świadczenie usług poza granicami kraju wymaga od podatnika dokonania rejestracji dla celów VAT-UE. Dotyczy to wszystkich podatników VAT czynnych i zwolnionych. Do rejestracji...

Polski podatek VAT na fakturze WNT

2020-03-03

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mówi art. 5 ust. 1 pkt 4 rozumiane...

Nota kredytowa dla WNT

2020-03-02

Art. 9 ust. 1 ustawy o VAT zawiera definicję WNT. Zgodnie z nią wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to nabycie prawa do rozporządzania towarem tak jak właściciel w...