Drugi próg podatkowy – od jakiej kwoty liczyć?

2020-03-27

Progi podatkowe w 2020 roku W 2020 roku w porównaniu z latami ubiegłymi w pierwszym progu podatkowym obowiązuje nowa stawka podatku dochodowego dla dochodów uzyskanych po...

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw 2020

2020-03-27

Jak ustala się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw? Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw określa się na podstawie ogólnej sumy wynagrodzeń brutto oraz honorariów...

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

2020-03-26

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony Od 22 lutego 2016 r. w przypadku umów o pracę zawartych na czas określony obowiązują takie same okresy wypowiedzenia...

Dzielenie faktury w split payment

2020-03-26

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności Do końca października 2019 roku przedsiębiorca mógł dobrowolnie korzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Z dniem 1 listopada 2019 roku do ustawy...

Towary z załącznika 15 Ustawy o VAT

2020-03-25

Obowiązek stosowania Mechanizmu podzielonej płatności Obowiązek stosowania MPP występuje kiedy wystawione faktury spełniają łącznie następujące warunki: należność brutto całej faktury przekracza 15 tys. zł, jedna z pozycji na...

Odpowiedzialność solidarna

2020-03-25

Odpowiedzialność solidarna – co to oznacza? Odpowiedzialność solidarna dotyczy sprzedawcy i nabywcy. W niektórych sytuacjach nabywca może odpowiadać za zobowiązania bądź zaległości podatkowe sprzedawcy towarów. W...

Fundusz Pracy 2020

2020-03-24

Fundusz Pracy – co to takiego? Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem celowym, którym zawiaduje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Środki zebrane w funduszu przeznaczone są...

Odsetki za zwłokę

2020-03-24

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych  Jeżeli należności w stosunku do urzędu skarbowego nie zostaną uregulowane w terminie wtedy naliczane są odsetki i powstaje zaległość podatkowa....

Kasa fiskalna w sklepie internetowym

2020-03-23

Obowiązujące przepisy dotyczące kasy fiskalnej Przychód na urządzeniach fiskalnych mają obowiązek rejestrować podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych bez działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych....

Jak założyć firmę transportową?

2020-03-22

Firma transportowa – charakterystyka Zadaniem firmy transportowej jest przewóz rzeczy pojazdami samochodowymi, również zespołami pojazdów składających się z samochodu i przyczepy bądź naczepy. Do zakresu obowiązków...