Naprawa samochodu służbowego na koszt pracownika

2022-06-19

Jakie są obowiązki pracownika wobec pracodawcy? Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy zarówno pracodawca, jak i pracownik mają wobec siebie określone obowiązki. Pracownik, który za niewykonanie lub...

Jak zafiskalizować kasę fiskalną?

2022-06-18

Co należy rozumieć przez fiskalizację kasy? Fiskalizacja kas online oznacza cały proces wykonany tylko jeden raz, który ma na celu rozpoczęcie pracy pamięci fiskalnej i pamięci...

Zmiana I progu podatkowego, a kwota wolna, Polski Ład 2,0

2022-06-17

Wyższa kwota wolna od podatku Z dniem 1 stycznia 2022 roku zmieniła się wysokość kwoty wolnej od podatku. Obecnie wynosi ona 30 000 zł. Do końca...

Zmiana wysokości wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych, Polski Ład 2.0 - przykłady

2022-06-17

Rozliczanie umów cywilnoprawnych po wprowadzeniu Polskiego Ładu Od 1 stycznia 2022 roku zaczął obowiązywać nowy sposób wyliczania umów cywilnoprawnych. Od tego dnia:  została podniesiona kwota wolna od...

Jak zatrudnić cudzoziemca?

2022-06-15

Zezwolenie na pracę i na pobyt czasowy Cudzoziemiec może otrzymać pozwolenie na pracę i na pobyt czasowy jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest...

Koniec ulgi dla klasy średniej

2022-06-14

Dlaczego ulga dla klasy średniej została zlikwidowana? Głównym powodem, który skłonił ustawodawcę do likwidacji ulgi dla klasy średniej był dość skomplikowany sposób jej obliczania, z którym...

Składka zdrowotna, a sprzedaż środków trwałych

2022-06-14

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Początkowo w przepisach Polskiego Ładu brak było uregulowań kwestii związanych ze składką zdrowotną w...

Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT), a podatek VAT

2022-06-13

Co należy rozumieć przez Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT)? Definicję WNT zawiera art. 9 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym...

Miesięczna kwota ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych 2022

2022-06-13

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu (kilometrówka) w 2022 roku Koszty związane z użytkowaniem samochodów prywatnych przez pracowników do celów służbowych pokrywa pracodawca wg stawek ustalonych...

Kod tytułu ubezpieczenia ZUS przy ponownym zatrudnieniu pracownika

2022-06-12

Wzory deklaracji zgłoszeniowych W zależności od rodzaju umowy o pracę stosuje się inne rodzaje deklaracji zgłoszeniowych do ZUS-u. Osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę podlegają...