Kiedy nie można zmienić formy działalności?

2022-01-14

Dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej Istnieje kilka form, które przedsiębiorca może wybrać w prowadzonej działalności. Najbardziej popularną i często wybieraną jest działalność gospodarcza prowadzona w formie...

Windykacja niezapłaconych faktur

2022-01-13

Jak odzyskać dług od kontrahenta? Konsekwencją opóźnień w płatnościach oraz niezapłaconych faktur może być utrata płynności finansowej przedsiębiorcy. Problem jest na tyle poważny, że ponad połowa...

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika 2022?

2022-01-13

Umowa o dzieło, a koszt zatrudnienia pracownika W przypadku umów o dzieło nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia ZUS, co oznacza, że kosztem dla przedsiębiorcy jest...

Kwota zmniejszająca podatek, a praca na etacie i własna firma

2022-01-12

Kwota zmniejszająca podatek – rozliczenie w 2022 roku Jedną ze zmian objętych Polskim Ładem jest podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek, która od stycznia 2022 roku wynosi 30...

Działalność na ryczałcie, a zamknięcie roku

2022-01-12

Zamknięcie roku na ryczałcie Podobnie jak w przypadku innych form opodatkowania, ryczałtowiec ma obowiązek zamknąć rok podatkowy w prowadzonej ewidencji. W tym celu musi wykonać określone...

Nieruchomości mieszkalne w firmie od 2022

2022-01-11

Co to są nieruchomości mieszkalne?  Nieruchomość mieszkalna to inaczej lokal mieszkalny, który zajmuje właściciel lub najemca z przeznaczeniem do zamieszkania. Dokładna definicja znajduje się w Klasyfikacji...

Zmiany w leasingu od 2022

2022-01-11

Zasady dotyczące wykupu leasingowanego samochodu obowiązujące do końca 2021 roku Przed zmianami przedsiębiorcy najczęściej wybierali leasing operacyjny i dokonywali wykupu auta, którego nie ujmowali w firmowej...

Do kiedy można zmienić formę opodatkowania w 2022?

2022-01-10

Zmiana formy opodatkowania  Z reguły dochody uzyskane przez przedsiębiorcę opodatkowane są na podstawie skali podatkowej (zasady ogólne) pod warunkiem, że przedsiębiorca nie złoży do naczelnika urzędu...

PIT-2, kiedy należy złożyć deklarację?

2022-01-10

Deklaracja PIT-2 – podstawowe informacje Deklaracja PIT-2 jest oświadczeniem pracownika na podstawie, którego pracodawca może obliczyć miesięczne zaliczki na podatek dochodowy. Złożenie deklaracji daje pracodawcy prawo...

Składka zdrowotna obliczana wg skali podatkowej, przykłady

2022-01-09

Składka zdrowotna w działalności gospodarczej przy rozliczaniu skalą podatkową – przykład W przedstawionym przykładzie, składki na ubezpieczenia społeczne zostały zawarte w kosztach uzyskania przychodów. Dochód wyliczony...