e-Korespondencja z urzędem skarbowym, jak skorzystać?

2024-05-10

e-Korespondencja z urzędem skarbowym – wzrost popularności Zgoda na e-Korespondencję stała się popularna w okresie rozliczeń PIT. Po zalogowaniu się do e-urzędu skarbowego, aktywowana jest usługa,...

E-akta osobowe pracownika – poradnik

2024-05-09

Elektroniczne dokumenty zamiast papierowych – jakie formalności trzeba spełnić? Pierwszym krokiem do zmiany akt i dokumentów w formę cyfrową jest ich odwzorowanie cyfrowe. W praktyce najczęściej...

Jak zatrudnić pracownika z innego kraju UE?

2024-05-08

Zatrudnienie a delegowanie – różnice W całej Unii Europejskiej obowiązuje swoboda przepływu pracowników. Oznacza to, że obywatele mają prawo do: szukania pracy w Polsce, pracy w Polsce bez...

Jak otrzymać dotację z KPO dla firmy?

2024-05-07

Środki z KPO – ile otrzymała Polska? Pierwsza transza z Krajowego Planu Odbudowy dotarła już do Polski, a wraz z nią 6,3 mld euro, co po...

Jak prowadzić akta osobowe pracownika?

2024-05-06

Dokumentacja pracownicza – co to jest? Dokumentacja pracownicza jest obowiązkowa dla wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają pracowników. Dokumentacja pracownicza składa się z dwóch części – pierwsza z nich...

Kiedy podatek na skali podatkowej się opłaca?

2024-05-05

Podatek dochodowy – co to jest? Podatek dochodowy to świadczenie regulowane obowiązkowo na rzecz państwa. Dochód, od którego uzależniona jest wartość podatku dochodowego, zależy od dochodu...

Różnice między notą odsetkową a wezwaniem do zapłaty

2024-05-04

Nota odsetkowa – co to jest? Nota odsetkowa to dokument księgowy dedykowany do osoby, która zwleka z zapłatą należności, co jest równoznaczne z naliczeniem odsetek. Odsetki...

Jak wypełnić część deklaracyjną pliku JPK-V7?

2024-05-03

Część deklaracyjna w JPK_V7 W części deklaracyjnej pliku JPK_V7 umieszcza się podsumowania kwot z części ewidencyjnej po stronie zakupu i sprzedaży. Przeniesione kwoty powinny zostać zaokrąglone...

Wybór formy opodatkowania dla lekarza

2024-05-02

Formy opodatkowania dostępne w Polsce – czy wszystkie korzystne są dla lekarza?  Założenie gabinetu lekarskiego wymaga spełnienia kilku warunków, między innymi wybrania odpowiedniej, najbardziej korzystnej formy...

Pomoc de minimis od 1 maja 2024 - nowy limit

2024-05-01

1 maja 2024 – nowy limit dla pomocy de minimis dla MŚP W celu kontynuowania wsparcia dla mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców pomoc de minimis dla...