Czy umowa zawarta na piśmie może być fakturą VAT?

2023-03-17

Czy umowa może zostać uznana za fakturę VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT?  Sprawa spółki, która zawarła z bankiem umowę zbycia nieruchomości i leasingu zwrotnegoZawarta...

Ulga na złe długi, kompendium wiedzy

2023-03-16

Na czym polega ulga na złe długi? Przedsiębiorcy mający problemy w zakresie terminowego regulowania należności wynikających z zawartych transakcji mogą skorzystać z propozycji, na które wskazuje...

Zmiany w kodeksie pracy od 2023

2023-03-16

Wydłużony urlop rodzicielski i wyższy zasiłek  Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy wydłużony został czas trwania urlopu rodzicielskiego. Od dnia wprowadzenia w życie nowych przepisów urlop rodzicielski...

Remanent w trakcie roku, a podatek dochodowy

2023-03-15

Remanent w firmie – kiedy się go sporządza? Obowiązek sporządzenia spisu z natury przez przedsiębiorcę wynika z par. 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej...

Czy można wystawić fakturę VAT bez posiadania firmy?

2023-03-15

Które podmioty uprawnione są do wystawiania faktur VAT?  Art. 106b ust. 1 ustawy o VAT mówi, że wykonywanie czynności opodatkowanych wymaga od podatnika wystawienia faktury, a...

Indywidualna stawka amortyzacji na samochód

2023-03-14

Czym jest środek trwały?  Zgodnie z przepisami za środek trwały uważa się składnik majątku firmowego, który ma być użytkowany w przedsiębiorstwie przez okres powyżej 1 roku....

Kiedy wykazać fakturę zaliczkową w KPiR i ewidencji VAT?

2023-03-14

Faktura zaliczkowa – wymagane elementy Art. 106f ustawy o VAT wskazuje na elementy jakie musi zawierać faktura zaliczkowa. W większości są to te same dane, które...

Jak ustanowić pełnomocnika spółki?

2023-03-13

Pełnomocnik spółki w trybie art. 210 ksh Posiłkując się art. 210 § 1 ksh, dowiadujemy się, że w umowie zawieranej pomiędzy spółką a członkiem zarządu, a także...

Stawka VAT na usługi transportowe

2023-03-13

Usługi transportowe pasażerów a VAT Dzisiejsze rozważania zaczniemy od omówienia zagadnienia transportu pasażerów. W tym celu trzeba poszukać informacji i wskazówek wprowadzonych do ustawy VAT. Miejscem...

Wynajem mieszkania za granicą w kosztach firmy

2023-03-12

Wynajem mieszkania za granicą przez przedsiębiorcę z Polski Osoby fizyczne, które posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Polski zobowiązane są do zapłaty podatku od całości swoich dochodów/przychodów...