Numer NIP w działalności nierejestrowanej

2022-06-11

Działalność nierejestrowana – czy potrzebny jest numer NIP? NIP jest numerem identyfikującym podatnika na potrzeby podatku VAT i dotyczy jedynie określonej grupy podatników. Kwestie z tym...

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, jak sporządzić?

2022-06-10

Sposoby rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron za wypowiedzeniem – przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia bez wypowiedzenia z upływem czasu na jaki była zawarta...

Obowiązkowe strategie podatkowe dla spółek komandytowych

2022-06-10

Czym jest strategia podatkowa? Obowiązek publikowania strategii podatkowych Strategia podatkowa, to inaczej zestaw informacji, które opisują działania firmy mające wpływ na zobowiązania podatkowe i sposób ich...

Do kiedy można odliczyć VAT z faktury zakupu?

2022-06-09

Obowiązujący termin na odliczenie VAT Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie...

Samofakturowanie w KSeF – Krajowy System e-Faktur

2022-06-09

Czym jest samofakturowanie i kiedy jest możliwe? Samofakturowanie jest jedną z możliwości pozwalającą na dokumentowanie sprzedaży towarów i usług. Czynność ta zagwarantowana jest odpowiednią ustawą. Pozwala...

Odliczenie podwójnej składki zdrowotnej w lipcu 2022

2022-06-08

Polski Ład – zmiany w ustawie dotyczące składki zdrowotnej Przepisy podatkowe wprowadzone Polskim Ładem zlikwidowały od 2022 roku możliwość odliczania opłaconej składki zdrowotnej. Ministerstwo Finansów postanowiło...

Ulga na zakup kasy fiskalnej przez nievatowca

2022-06-08

Ulga na kasę fiskalną Zakup kasy fiskalnej, to dla przedsiębiorcy dodatkowy wydatek i to całkiem spory, dlatego ustawodawca zdecydował się pomóc chociaż w części zrekompensować przedsiębiorcom...

Faktura zbiorcza – kto i kiedy może wystawić?

2022-06-07

Kiedy wystawia się faktury? Faktura jest potwierdzeniem dokonanej transakcji handlowej. W przepisach podatkowych dotyczących VAT znajdują się wyjaśnienia dotyczące między innymi terminów wystawiania faktur i obowiązkowych...

KSeF dla biur rachunkowych, obowiązki i uprawnienia

2022-06-07

Czym jest faktura ustrukturyzowana?  Faktura ustrukturyzowana jest dokumentem wystawianym w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Po wystawieniu, fakturze nadawany jest numer identyfikujący ją w systemie. Nie jest...

Obliczanie różnic kursowych od kwoty netto, czy brutto?

2022-06-06

Rozliczanie różnic kursowych, a kwota VAT Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych różnice kursowe powstają z różnicy jaka wynika z przeliczenia przychodu należnego...