Elastyczny czas pracy 2024

2024-06-01

Co należy rozumieć przez elastyczny czas pracy? (art. 140(1) Kodeksu pracy) Jednym z praw przedsiębiorcy jest możliwość wyboru systemu czasu pracy zgodnie ze specyfiką i zadaniami...

Jak zaksięgować bilet kolejowy PKP w kosztach firmy?

2024-05-31

Par. 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur Od dnia wprowadzenia w życie nowych przepisów bilet zakupiony na przejazd określonym środkiem transportu, np....

Wakacje od składek ZUS

2024-05-30

Kiedy wakacje od ZUS wejdą w życie? Zgodnie z przepisami wakacje od ZUS zaczną obowiązywać już pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy licząc od...

Wystawianie faktur w dwóch językach

2024-05-29

Prowadzenie interesów z zagranicznymi kontrahentami Prowadzenie interesów z zagranicznymi kontrahentami umożliwia przedsiębiorcy dotarcie do nowych klientów, czy osiąganie wyższych zarobków, jednakże wiąże się też z wieloma...

Składki ZUS zleceniobiorcy

2024-05-28

Czym jest umowa zlecenia? Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych. Zasady jej stosowania zostały omówione w Kodeksie cywilnym w art. od 734 do 751. Nie...

Zapłata składki ZUS po terminie, konsekwencje

2024-05-27

Termin zapłaty składek ubezpieczeniowych na rzecz ZUS-u Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapłata składek na ubezpieczenia społeczne w każdym miesiącu kalendarzowym w wyznaczonym terminie. Obowiązek ten dotyczy zarówno...

Rozliczenie rocznej składki zdrowotnej, a zawieszona działalność

2024-05-26

Zawieszenie działalności gospodarczej, a składka zdrowotna – przykład Przedsiębiorca z dniem 1 czerwca zawiesił prowadzenie firmy. Działalność nie została wznowiona do końca roku. Przedsiębiorca rozlicza podatki...

Praca zdalna – kiedy pracodawca nie może odmówić?

2024-05-25

Praca zdalna – co to jest? Art. 67 Kodeksu pracy informuje, że praca zdalna może być świadczona całkowicie albo częściowo w miejscu, które zostało wskazane przez...

Jak zrezygnować z kasy fiskalnej?

2024-05-24

Kto jest zobligowany do używania kasy fiskalnej? Kasa fiskalna jest obowiązkowa dla podatników, którzy sprzedają na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także na rzecz...

Jak legalnie zatrudnić pracownika?

2024-05-23

Zatrudnienie – co to jest? Zatrudnienie polega na wykonywaniu pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego albo umowy o pracę nakładczą. Aby mówić o zatrudnieniu, wymagana...