Różnice między awarią KSeF a niedostępnością KSeF

2024-02-15

Jakie narzędzia zostaną wykorzystane do informowania podatników o awarii albo niedostępności KSeF? Awaria KSeF to stan oficjalnie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Ministerstwa Finansów. Informacja...

Zakup motocykla w firmowych kosztach

2024-02-14

Mobilni przedsiębiorcy coraz częściej wybierają motocykl, zamiast samochodu. Jest to uwarunkowane, chociażby korkami w centrach miast, które utrudniają szybkie dotarcie z jednego miejsca do drugiego....

Numeracja faktur po wprowadzeniu KSeF

2024-02-14

Jak poprawnie numerować faktury? Art. 106e ust. 1 ustawy o VAT wyznacza obowiązkowe elementy faktury. Występuje wśród nich kolejny numer dokumentu nadany w ramach jednej bądź...

Kwota wolna od podatku 60 tys. od 2024

2024-02-13

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafił 7 lutego...

Ryczałt, czy podatek liniowy dla programisty, co wybrać w 2024 roku?

2024-02-13

Podatek liniowy W tym przypadku za podstawę opodatkowania służy dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów). Stawka podatku jest stała i została określona na 19%. Oznacza...

PIT-11 dla pracownika, obowiązek potwierdzenia odbioru

2024-02-12

PIT-11 – jaki to formularz? PIT-11 jest imiennym drukiem przygotowanym dla konkretnego podatnika, w którym zawarte są informacje o przychodach, dochodach i kosztach, a także o...

Co to jest miejsce świadczenia w transakcjach handlowych?

2024-02-12

Co uważa się za miejsce świadczenia? Zmiana w przepisach  W transakcjach międzynarodowych przy zastosowaniu opodatkowania VAT dużą rolę odgrywa miejsce świadczenia, ponieważ od niego zależy, w...

E-PIT dla przedsiębiorców

2024-02-11

Twój e-PIT od 2024 roku Począwszy od rozliczeń podatkowych za 2023 rok składanych w 2024 roku Krajowa Administracja Skarbowa będzie sporządzać dla przedsiębiorców wstępne zeznanie roczne...

Przechowywanie faktur w KSeF

2024-02-10

Archiwizacja w formie papierowej Obowiązkiem podatnika jest udzielenie dostępu do faktur na żądanie odpowiednich organów w celu kontroli ewentualnych nieprawidłowości. Do momentu wprowadzenia obowiązkowego KSeF zarówno faktury...

Obowiązek wysyłania faktur do KSeF dla firm zagranicznych

2024-02-09

KSeF jest narzędziem obowiązkowym dla przedsiębiorców mających siedzibę na obszarze Polski oraz wystawiających dowody księgowe zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług....