Indywidualna stawka amortyzacji na samochód

2023-03-14

Czym jest środek trwały?  Zgodnie z przepisami za środek trwały uważa się składnik majątku firmowego, który ma być użytkowany w przedsiębiorstwie przez okres powyżej 1 roku....

Kiedy wykazać fakturę zaliczkową w KPiR i ewidencji VAT?

2023-03-14

Faktura zaliczkowa – wymagane elementy Art. 106f ustawy o VAT wskazuje na elementy jakie musi zawierać faktura zaliczkowa. W większości są to te same dane, które...

Jak ustanowić pełnomocnika spółki?

2023-03-13

Pełnomocnik spółki w trybie art. 210 ksh Posiłkując się art. 210 § 1 ksh, dowiadujemy się, że w umowie zawieranej pomiędzy spółką a członkiem zarządu, a także...

Stawka VAT na usługi transportowe

2023-03-13

Usługi transportowe pasażerów a VAT Dzisiejsze rozważania zaczniemy od omówienia zagadnienia transportu pasażerów. W tym celu trzeba poszukać informacji i wskazówek wprowadzonych do ustawy VAT. Miejscem...

Wynajem mieszkania za granicą w kosztach firmy

2023-03-12

Wynajem mieszkania za granicą przez przedsiębiorcę z Polski Osoby fizyczne, które posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Polski zobowiązane są do zapłaty podatku od całości swoich dochodów/przychodów...

Czy pracodawca może odmówić urlopu?

2023-03-11

Rodzaje urlopów Osoba zatrudniona na umowę o pracę ma prawo ubiegać się o urlop: wypoczynkowy okolicznościowy szkoleniowy macierzyński rodzicielski. Urlop wypoczynkowy należy do urlopów, który powinien być zaplanowany ze sporym wyprzedzeniem. Udzielany...

Termin wystawienia faktury za usługi budowlane

2023-03-10

Obowiązek wystawienia faktury – art. 106b. 1. ustawy o VAT Art. 106b.1. ustawy o VAT Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:1) sprzedaż, a także dostawę towarów i...

Upoważnienie pracownika do podpisywania faktur

2023-03-10

Faktura VAT – co warto wiedzieć? Przedsiębiorca ma obowiązek wystawiania faktury w celu udokumentowania: sprzedaży i dostawy towarów, a także świadczenia usług na rzecz innego podatnika podatku,...

Zakup paliwa na firmę, jak rozliczyć?

2023-03-09

Odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym Przedsiębiorca, który zdecydował się nabyć samochód osobowy do firmy, musi posiłkować się przepisami w zakresie odliczenia podatku VAT...

Rezygnacja z zakupu usługi online przez Internet

2023-03-09

Przedsiębiorca, a konsument Pojęcie przedsiębiorcy i konsumenta zawiera Kodeks cywilny. Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała...