Procedura uproszczona dla importu towarów, przykłady

2022-01-08

Czym jest procedura uproszczona? Procedura uproszczona jest procedurą, która pozwala uprościć czynności niezbędne do objęcia towarów procedurą celną. Dzięki niej możliwe jest zastąpienie tradycyjnego zgłoszenia celnego...

Ceny transferowe, zmiany od 2022

2022-01-07

Czym są ceny transferowe? Cena transferowa lub transakcyjna, to cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, szczególnie w ramach jednej grupy kapitałowej. Duża część transakcji na...

Drugi próg podatkowy 2022, jak obliczyć podatek?

2022-01-07

Podstawa opodatkowania Do podstawy obliczenia podatku pod uwagę brany jest dochód, który wynika z różnicy pomiędzy przychodem, a kosztami uzyskania przychodu, pomniejszony o odliczenia składek na...

Zmiany w JPK _V7 od 2022, Polski Ład

2022-01-06

Ustawa z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych...

Mały ZUS plus – składki od 2022 roku

2022-01-05

Czym jest ulga mały ZUS?  Mały ZUS został zastąpiony małym ZUS plus. Ulga skierowana do przedsiębiorców osiągających niskie przychody. Osoby uprawnione mogły płacić składki na ubezpieczenia...

Podatek VAT od sprzedaży biżuterii. Czy jest obowiązkowy?

2022-01-05

Czy sprzedaż biżuterii objęta jest zwolnieniem? Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z zapłaty podatku zwolniona jest sprzedaż towarów, których wartość za poprzedni...

Co to są nieuczciwe praktyki rynkowe?

2022-01-04

Kiedy praktyka rynkowa jest nieuczciwa? Praktyka rynkowa jaką stosuje przedsiębiorca wobec konsumenta uważana jest za nieuczciwą, jeżeli: jest sprzeczna z dobrymi obyczajami jeżeli w istotny sposób zniekształca lub...

Jak obliczyć wartość rynkową środka trwałego?

2022-01-04

W jaki sposób należy ustalić wartość początkową środka trwałego? Przedsiębiorca kupując produkt do firmy, który ma stanowić składnik jego majątku ma obowiązek ująć go w ewidencji...

Stawka za km przebiegu pojazdu 2022

2022-01-04

Stawki za kilometr obowiązujące w 2022 r. W 2022 r. obowiązywała będzie wysokość stawki z 2021 r.Kwota limitu liczona jest wg wzoru: (liczba przejechanych kilometrów  (wg kilometrówki)...

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych 2022

2022-01-04

Które podmioty w 2022 roku są zobowiązane prawem do prowadzenia ksiąg rachunkowych? Przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i usług oraz operacji finansowych za...