Jak zmiana formy opodatkowania wpływa na amortyzację?

2023-09-06

Amortyzacja środka trwałego – na czym polega?  Zgodnie z przepisami ustawy o PIT odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środka trwałego są kosztami uzyskania przychodów w...

Jak uniknąć upałów w biurze?

2023-09-06

Jaka powinna być temperatura w miejscu pracy? W pomieszczeniach biurowych powinna panować odpowiednia temperatura, która będzie sprzyjała wykonywaniu czynności służbowych. W utrzymaniu właściwej temperatury może pomóc...

Podatki w fundacji rodzinnej

2023-09-05

Fundacja rodzinna jako nowy podmiot o osobowości prawnej Wszelkie kwestie związane z fundacją rodzinną zostały zawarte w ustawie o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023...

Refaktura za usługi noclegowe w krajach UE

2023-09-05

Kiedy mówimy o imporcie usług? Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT import usług jest to świadczenie usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca wskazany...

Obowiązek wysyłania faktur do KSeF, najnowsze informacje

2023-09-04

Czym jest KSeF i od kiedy będzie obowiązkowy?  Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest rządowym ogólnopolskim systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych. Od 1...

Autoryzacja w KSeF, najczęstsze pytania

2023-09-04

Pytanie 1 Czy istnieje możliwość wykorzystania Profilu Zaufanego we własnej aplikacji po to, aby nie trzeba było samodzielnie generować tokenu w aplikacji Ministerstwa Finansów? Odpowiedź: Podmiot,...

Nowa struktura faktury elektronicznej FA(2) w KSeF

2023-09-03

Nowa struktura faktury elektronicznej FA(2) Wprowadzenie nowej struktury logicznej dla faktur ustrukturyzowanych było zapowiadane przez Ministerstwo Finansów już od dłuższego czasu. Nowa struktura zaczęła obowiązywać od...

Jak zaksięgować w kosztach zagubioną fakturę?

2023-09-02

Faktura kosztowa po terminie – podatek dochodowy Przedsiębiorcy rozliczając faktury na gruncie podatku dochodowego mogą wybrać jedną z dwóch dostępnych metod rozliczania kosztów w KPiR i...

Co to jest PK – Polecenie Księgowania?

2023-09-01

Dowody księgowe – co to jest? Dokumenty będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych noszą nazwę dowodów księgowych. To pisemne potwierdzenie wykonania konkretnej operacji gospodarczej albo potwierdzenia...

Najczęstsze błędy w deklaracji VAT-UE

2023-09-01

Kiedy występuje obowiązek składania VAT-UE? Na samym początku trzeba zaznaczyć, że VAT-UE to nie deklaracja rozliczeniowa, ale podsumowująca wykonane transakcje unijne, chociaż trzeba zaznaczyć, że nie...